Onderzoek: Doen & Meten Pilot

27 februari 2023

Onderzoek en praktijk hebben elkaar nodig en kunnen elkaar wederzijds inspireren. Daarvoor is het nodig uitkomsten van onze PMT interventies meetbaar te maken. Albertine de Haan, verbonden aan de PMT-opleiding van hogeschool Windesheim, is afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen van een pakket vragenlijsten genaamd Doen & Meten. Hieronder legt zij uit waarom dit van grote waarde is. We bedanken Albertine hartelijk voor haar bijdrage aan de onderzoeksrubriek van onze nieuwsbrief.

Namens het bestuur,

Cees Boerhout

 

Doen & Meten in de pilotfase met Re:sponse

Alhoewel de patiënttevredenheid van de psychomotorische therapie goed is1, is meer wetenschappelijke onderbouwing van psychomotorische therapie (PMT) nodig voor verdere ontwikkeling van het vakgebied2. Uitkomstmetingen met Patient Reported Outcome Measures (PROMs) kunnen bijdragen aan het verzamelen van wetenschappelijke onderbouwing van de PMT. PROMs zijn vragenlijsten voor patiënten die psychosociale aspecten, gezondheid en kwaliteit van leven meten en door de patiënt ingevuld worden3. 

Daarnaast draagt het gebruik van PROMs in de psychomotorische praktijk bij aan het monitoren van de resultaten van PMT van de individuele patiënt4. Het gebruik van relevante psychomotorische PROMs in de dagelijkse praktijk kan bijdragen aan de screening van de individuele patiënt, aan het evalueren van de resultaten van de PMT en aan het gebruik van Shared Decision Making5 (SDM). SDM is gezamenlijke besluitvorming door de patiënt en psychomotorisch therapeut over de beste behandeling voor de patiënt. Door het gebruik van PROMs bij SDM komt het perspectief van de patiënt naar voren. Daarnaast draagt het gebruik van PROMs bij aan een betere communicatie tussen de psychomotorisch therapeut en de patiënt, aan een betere screening van psychosociale problematiek plaats en aan patiënttevredenheid4. 

In de geestelijke gezondheidszorg worden PROMs wel ingezet. Echter, deze PROMs meten vaak algemene uitkomsten, zoals depressieve klachten en meten niet specifieke psychomotorische uitkomsten, zoals lichaamsbeleving.  Om te bepalen welke PROMs gebruikt kunnen worden om psychomotorische uitkomsten te meten, heeft het lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn het onderzoek ‘Doen en Meten’ uitgevoerd. 

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een set relevante psychomotorische PROMs voor het meten van:

  • Lichaamsbeleving; lichaamsbewustzijn, lichaamsattitude
  • Emotieregulatie
  • Omgang met stress
  • Interactie
  • Bewegingservaringen; plezier in bewegen, competentie in bewegen en motivatie voor bewegen 

Dit pakket heet Doen & Meten. De geselecteerde psychomotorische PROMs zijn door de NVPMT beschikbaar gesteld in een veilig, klantvriendelijk en laagdrempelig digitale portal, genaamd Re:sponse, ontwikkeld in samenwerking met Persistence, en bedrijf voor softwareontwikkeling. In de digitale portal van Re:sponse kunnen psychomotorisch therapeuten vragenlijsten uitzetten voor patiënten en kunnen patiënten de vragenlijsten digitaal invullen. De resultaten van de PROMs zijn zichtbaar in de portal en kunnen door de psychomotorisch therapeut en de patiënt besproken worden in het kader van SDM.

Psychomotorisch therapeuten die hier gebruik van maken, rapporteren dat het gebruik van de PROMs en SDM hen ondersteunt in het verhelderen van de hulpvraag, het opstellen van concrete doelen voor de PMT en dat de samenwerking met de patiënt versterkt wordt.

Op dit moment bevindt de uitrol van het Doen & Meten pakket in de pilotfase, waaraan zo’n 50 collega’s meedoen. Nader bericht volgt zodra Re:sponse beschikbaar komt voor alle leden.

 

Referenties:

Van den Bos, K., & Sietsma, L. (2016). Concept generieke module vaktherapie. Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ.

Borgesius, E., & Visser, E. C. M. (2015). Rapport vaktherapie en dagbesteding in de geneeskundige GGZ. Zorginstituut Nederland.

Beurskens, S., Van Peppen, R., Swinkels, R., Vermeulen, H., & Wiltink, H. (2020). Meten in de praktijk. Stappenplan voor het gebruik van meetinstrumenten in de gezondheidszorg. (3rd rev. ed.). Bohn Stafleu van Logchum. 

Van de Glind, I., Bakker-Jacobs, A., Triemstra, M., De Boer, D., & Van der Wees, P. (2018). Literatuurstudie over het gebruik van PROMs. Huidige kennis en wetenschappelijk bewijs voor het gebruik van Patient Reported Outcome Measures. Nivel & Nijmegen: Scientific Centre for Quality of Healthcare. 

Elwyn, G., Frosch, D., Thomson, R., Joseph-Williams, N., Lloyd, A., Kinnersley, P., Cording, E., Tomson, D., Dodd, C., Rollnick, S., Edwards, A., & Barry, M. (2012). Shared decision making: a model for clinical practice. Journal of general internal medicine, 27(10), 1361-1367.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht