Update: Integraal Zorgakkoord

27 september 2022

Integraal Zorgakkoord (IZA)

Het integraal zorgakkoord is verschenen. “Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg.” (zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/09/16/integraal-zorgakkoord-samen-werken-aan-gezonde-zorg). Op de website van de rijksoverheid is het document te vinden dat richting moet geven aan de organisatie van de zorg voor de komende jaren.

Een aantal (vertegenwoordigers van) beroepsgroepen hebben aan tafel gezeten bij de gesprekken over dit akkoord. Hoewel de FVB niet aan tafel zat, hebben we de gelegenheid wel aangegrepen om een reactie te geven en deze te delen met diverse stakeholders om aan te geven dat wij graag meepraten en meedoen met het vervolg. De volledige reactie kun je hier vinden.

Vanuit de beroepsvereniging en de FVB zullen we de ontwikkelingen in het vervolg rondom het IZA blijven monitoren om de consequenties van de ontwikkelingen vanuit dit zorgakkoord tijdig te overzien en daar op te kunnen anticiperen. Dit ook om te zorgen dat de belangen van de vaktherapeutische beroepen daarbinnen worden behartigd.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht