Update: Ontwikkelingen FVB

27 september 2022

Ontwikkelingen FVB ter info

Misschien hebben jullie het al gemerkt maar er zijn veel veranderingen binnen de FVB. Het bureau MOS heeft de volledige ledenadministratie overgenomen. Dus als jullie bellen naar het secretariaat zullen jullie een van hen aan de telefoon krijgen. 
Angelique Cnossen die het secretariaat van de FVB voor alle ondersteunende zaken regelde heeft aangegeven dat zij een nieuwe baan heeft en zal per 1 oktober uit dienst zijn. Gelukkig komen er twee nieuwe medewerkers Özlem Yücvel en Tineke van Dijk. Zij zullen alleen nog wel ingewerkt moeten worden en dus de komende periode nog zoekende zijn hoe alles reilt en zeilt. Mocht je dus vastlopen wanneer je een vraag hebt waar het secretariaat (nog) geen antwoord op weet, kun je ook mailen naar Inge van Driel, secretaris NVPMT secretaris@nvpmt.nl. Zij zal op veel vragen een antwoord weten dan wel een antwoord kunnen opzoeken. 

Tevens is Hennie Zoontjes, manager externe betrekkingen per 1 september niet meer werkzaam voor de FVB. Ook hij heeft een andere baan gevonden en heeft helaas afscheid genomen. Voor ons een groot verlies omdat hij veel lijntjes had met de politiek en zo mooi kon samenwerken op een aantal dossiers met onze voorzitter Pim Hoek. Gelukkig heeft Pim zelf ook de nodige lijntjes en contacten opgedaan dus we gaan ervoor om de dossiers die lopen goed te blijven volgen. 

Ook is de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur van de FVB gestart waar Pim onderdeel uitmaakt van de sollicitatiecommissie. Verder is het idee om ook een aantal programmamanagers aan te stellen op de portefeuilles jeugd, GGz, langdurige zorg en kennisinnovatie. Ook hier zullen we vanuit de NVPMT een actieve bijdrage aan leveren om met voldoende mensen en slagkracht de vaktherapeutische beroepen te (blijven) positioneren in de zorg.
Er zijn dus volop vacatures en sollicitaties op het FVB bureau wat wel de nodige onrust en drukte oplevert. Omdat wij een goed ingewerkt bestuur hebben doen we ons best om de aanwezige bestuursleden van de FVB zoveel mogelijk te ondersteunen en hopen we met de nieuwe mensen snel weer een mooi werkend team te krijgen en daarmee ook als bestuur van de NVPMT op dit vlak weer een stapje terug te kunnen doen.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht