Oproep: stageplekken

29 juni 2021

Oproep aan alle leden:

We werken met elkaar elke dag aan de ontwikkeling van ons vak. Als bestuur zien we een toename van het aantal vacatures naast dat het aantal PMT’ers met een eigen praktijk als ZZP-er ook toeneemt. Er lijken dus genoeg kansen te liggen voor onze beroepsgroep richting de toekomst.


Jaarlijks studeren er zo’n 150 tot 200 studenten af als PMT’er. Dat doen ze onder andere ook via het volgen van een stage als belangrijk onderdeel van het leerproces. Zo hebben vele van ons ook het vak mogen leren in de (stage)praktijk.
Zowel vanuit de bacheloropleidingen (Han, Windesheim en VU) als de Masteropleiding PMT Windesheim horen we dat het vinden van voldoende stageplekken een grote uitdaging is en dat ook een grote rol speelt in het beperken van het aantal PMT’ers die opgeleid worden.
Wanneer je een stageplek wilt bieden, kun je hierin variëren in duur, aantal dagen per week en uit welk leerjaar de studenten (moeten) komen. De opleidingen hebben helder geformuleerde eisen en een stage coördinator die je er meer over kan vertellen. Ook als je maar een plek kan bieden voor 1 dag per week of een combinatie met een collega is dat heel fijn om te weten.

PMT’ers in de praktijk hebben vaak een volle agenda en genoeg te ontwikkelen in hun werk. Ondanks dat willen we vanuit de NVPMT een oproep doen aan jullie als PMT’ers uit het werkveld, om deze aankomende collega’s de kans te geven om het vak te leren in de praktijk. Met ruim 1100 leden denken wij dat er genoeg plekken te vinden moeten zijn waar studenten een stage kunnen lopen.

Bovendien kun je voor het begeleiden van een stagiaire punten krijgen voor in het Register Vaktherapie. Dus naast veel nieuwe input, gezelligheid en een goede dienst levert het je ook nog registratiepunten op. Dus neem contact op met de opleidingen en meldt je aan!
 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht