Zorgprestatiemodel in volwassenen GGZ

29 juni 2021

Eerder hebben we van meerdere leden of zorgorganisaties vragen gekregen over het zorgprestatiemodel. Aangezien dit een verandering is in de zorg die nogal veel impact heeft op organisatie en financiering van de zorg is het van waarde dat jullie als leden hier goed van op de hoogte zijn. En daarnaast tijdig signalen doorgeven naar de NVPMT wanneer er zaken niet lopen zoals wij ze schetsen. Zo is deze verandering bijvoorbeeld nadrukkelijk geen bezuinigingsmaatregel waarmee minder inzet van vaktherapie/ PMT te verantwoorden valt.

Vanaf 2022 geldt een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg: het Zorgprestatiemodel. Dit is de opvolger van het DBC (diagnose-behandelcombinatie) waarmee nu de gespecialiseerde zorg wordt betaald en het DBBC (diagnose-behandel-beveiligingscombinatie) voor de forensische zorg. Het wordt een bekostiging in de GGZ met eenvoudiger regels en duidelijker nota's. En met niet meer administratie voor de zorgprofessionals dan nodig is. Met dit nieuwe Zorgprestatiemodel wordt ook een landelijke veldnorm voor de verschillende beroepen in de ggz en de forensische zorg ingevoerd. Concreet betekent het dat er een lijst van erkende beroepen wordt vastgesteld die consulten mogen declareren. Voor vaktherapeuten is het belangrijk dat we op de lijst met deze beroepen zijn gekomen: op deze manier kunnen we ook in de toekomst erkend blijven. Het resultaat is dat beeldende therapie, dramatherapie, danstherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie nu op de beroepenlijst voor de volwassen-ggz staan. Deze disciplines kunnen nog steeds consulten declareren. Het feit dat vaktherapeuten op deze beroepenlijst staan is een bevestiging van hun meerwaarde in de ggz vanuit de GGZ-instellingen, verzekeraars en andere beroepsgroepen, en dat is een mooi resultaat voor de belangenbehartiging van de FVB.

Vergoeding vaktherapie in tarief verblijfsdag
In het kader van vereenvoudiging van declaraties en meer integraal werken in de zorg zit de vergoeding voor vaktherapie in een klinische setting al in het tarief van een verblijfsdag. In een klinische setting worden dus geen aparte consulten meer geregistreerd voor vaktherapie en dagbesteding. Hiermee is vaktherapie één van de eerste beroepen waarbij de vergoeding geïntegreerd is. Andere beroepen moeten spoedig volgen. Vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) is aangegeven dat alle beroepen ineens een te grote stap nu zou zijn. Vanuit de Nza ziet men dit als een sterke vereenvoudiging van de administratieve lasten voor vaktherapeuten. Binnen het integrale tarief blijft een herkenbaar deel voor vaktherapie. Vanuit de Nza is aangegeven dat het Zorgprestatiemodel geen reden is om te bezuinigen op vaktherapie: https://fvb.vaktherapie.nl/nieuws/298485/Invoering-zorgpresatiemodel-budgetten-voor-vaktherapie-gehandhaafd 

De praktijk is doorslaggevend
Per 1-01-2022 wordt het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Nu zijn de voorbereidingen. Het is zaak dat vaktherapeuten hier op een goede manier over geïnformeerd worden, zowel door hun instellingen waar ze werken en de NVPMT en de FVB. De FVB zal een aparte pagina op de website inrichten en na de zomer een webinar organiseren voor de leden. Graag horen we ook jullie ervaringen, zodat we dit bij eventuele problemen of knelpunten kunnen delen met de Nederlandse Zorgautoriteit, die verantwoordelijk is voor de invoering van het Zorgprestatiemodel. We blijven als NVPMT en FVB vinger aan de pols houden en de belangen van de vaktherapeutische beroepen en meer specifiek de psychomotorische therapie voor wat betreft de NVPMT houden we in de gaten.

Voor meer algemene informatie over het Zorgprestatiemodel zie www.zorgprestatiemodel.nl, vooral de webinars zijn informatief. Op de pagina downloads vind je ook het nodige voorlichtingsmateriaal.

Bij vragen of signalen vanuit je organisatie, geef ze vooral door aan ons als vereniging, zodat we tijdig kunnen reageren en signaleren wanneer iets niet goed lijkt te gaan.


 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht