Nieuws FVB

29 juni 2021

Op 23 juni heeft de ALV van de FVB plaatsgevonden, een vergadering waar de besturen van de verschillende verenigingen bij zijn om vast te stellen wat ze in gezamenlijkheid doen.
Naast het formeel afronden van de financiën over 2020 en het vaststellen van het jaarverslag voor 2020 dat binnenkort op de website van de FVB verschijnt (https://fvb.vaktherapie.nl/jaarverslag), stonden er ook een aantal andere zaken op de agenda.

Zo is er een zogenaamde houtskoolschets gemaakt over de huidige organisatie van de FVB. Na jaren van groei wordt het tijd voor een reorganisatie en moeten we van hieruit kijken naar een vorm en ambitie voor de komende jaren. Wat willen we gezamenlijk organiseren en wat willen we bij de verenigingen zelf houden? Duidelijk is dat we een relatief klein bureau hebben van personeel binnen de FVB in vergelijking met andere beroepsverenigingen of federaties. Dit zorgt voor druk op taken en het moeten maken van keuzes wat wel of niet te doen. En dat terwijl er van buitenaf vele dossiers liggen die een flinke impact (kunnen) hebben voor de leden van de verenigingen. Na de zomer gaan we hier binnen de FVB, met de voorzitters van de verenigingen, weer verder mee aan de slag.

Wel is er al gekozen voor het verlengen van het contract van Hennie Zoontjes als manager externe betrekkingen voor een jaar (jaarcontract). Als voorzitter van de NVPMT ben ik betrokken geweest bij de eerdere sollicitatieprocedure en ook nu bij de evaluatie en advisering aan de ALV van de FVB.
Ook is er gekozen voor 4 uren per week extra inzet van de medewerker communicatie (Susanne van der Lugt). Dit aangezien ze eigenlijk te veel taken op haar bord heeft liggen en de externe betrekkingen ook vragen om ondersteuning op het gebied van communicatie.

Een vervelend bericht is dat het bedrijf dat het stuk rondom de websites voor ons regelt is overgenomen door een ander bedrijf. Doordat we zowel een uitgebreid ledendatabase hebben en vele verschillende koppelingen tussen dit ledenbestand en de websites (register vaktherapie, FVB site, verenigingssite etc.), heeft dit flinke gevolgen. Dat betekent namelijk dat de koppelingen tussen de ledendatabase en de verschillende websites opnieuw gebouwd moeten worden.
Zonder jullie hier enorm mee te vermoeien in hoe dit technisch en contractueel allemaal zit, is de conclusie dat de te verwachten extra kosten hiervoor tussen de 90 en 130 duizend euro uitkomen voor de gehele FVB. Waarvan het uitgangspunt nu is dat ongeveer de helft gefinancierd wordt vanuit de FVB, waar ook wij aan bijdragen in opbouw van het fonds investeringen en de rest verdeeld per vereniging voor wat betreft de verenigingswebsites. Een flinke (financiële) tegenvaller dus waar we druk mee zijn om dit zo goed mogelijk op te lossen. Voor onze begroting betekent dit dat de 7500,- begroot voor de vernieuwing van onze website mogelijk aangesproken gaat worden voor deze nieuwe website waarna we gelijk zullen streven naar een vernieuwing. Achter de schermen zijn we al begonnen met het up-to-date maken van de huidige teksten op de website.

Wat positief nieuws is, is dat Irene Rentenaar (directeur FVB) inmiddels voor een groot deel weer aan het werk is. Zij heeft de expertise en het netwerk om te zorgen dat we dit traject op een zo goed mogelijke manier vorm gaan geven. Dit uiteraard in afstemming met de verschillende verenigingen binnen het algemeen bestuur (AB) van de FVB.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht