Promotie Tina Bellemans

29 juni 2021

Maandag 21 juni was een heuglijke dag! Op deze dag is Tina Bellemans gepromoveerd na vele jaren hard werken aan haar onderzoek. De titel van haar proefschrift was: “Psychomotor therapy in people with mild intellectual disabilities or borderline intellectual functioning: What do you feel when you are angry?”

Een beknopte samenvatting van de website van de Radboud Universiteit Nijmegen:
Agressief gedrag, vaak voorafgegaan door boosheid, komt veelvuldig voor bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Dit probleemgedrag kan leiden tot maatschappelijke problemen. Het verbaast dan ook niet dat hiervoor naar gespecialiseerde hulp wordt verwezen. Eén van de therapieën die vaak wordt ingezet is psychomotorische therapie (PMT). In deze doe-therapie staan bewegen en lichaamservaringen centraal. Het proefschrift van Tina Bellemans toont dat PMT kansen biedt voor mensen met een LVB om boosheid beter te kunnen reguleren. Centraal staat de rol van het lichaam in de PMT-behandeling van agressief gedrag. Zowel het kunnen inzetten van het lichaam als informatiebron bij oplopende spanning maar ook het (lichamelijk) kunnen laten zakken van spanning zijn twee belangrijke werkende mechanismen. Verder levert dit proefschrift een instrument op om het bewustzijn van lichaamssignalen bij boosheid te kunnen meten bij deze doelgroep. Vervolgonderzoek is nodig om de effectiviteit van PMT verder te onderbouwen.

Als NVPMT zijn we heel erg blij met alle ontwikkelingen rondom de verdere wetenschappelijke onderbouwing van ons vak. We  vinden het  zeker ook waardevol als PMT’ers in een organisatie waar bijv. gewerkt wordt met mensen met een verstandelijke beperking, deze promotie aangrijpen om dit mooie nieuws te delen met collega’s.  

En (ook) via deze route willen we dr. (!!) Tina Bellemans dan ook van harte feliciteren met het mooie resultaat. En uiteraard ook haar promotor prof. dr. Robert Didden en co-promotor dr. Jooske van Busschbach voor hun geleverde ondersteuning in dit traject.
Een prachtige basis voor verder onderzoek naar de Psychomotorische Therapie!
Een link naar het proefschrift: https://trajectum.nl/onderzoek-bellemans-over-psychomotore-therapie-bij-mensen-met-lvb


 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht