Onderzoek PMT

25 mei 2021

Onderzoek en praktijk hebben elkaar nodig en kunnen elkaar wederzijds inspireren. Hieronder volgt een presentatie van een promotieonderzoek naar de bijdrage van PMT in de behandeling van mensen met een eetstoornis. We danken Aurélie Nieuwenhuijse hartelijk voor deze bijdrage!

Namens het bestuur,
Cees Boerhout

Onderzoek: Bewegingsgedrag bij eetstoornissen. Psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versie van de Obigatory Exercise Questionnaire (OEQ), the Exercise Dependence Questionnaire (EDQ) en de Reasons for exercise Inventory (REI)

We weten dat bewegen gezond is. In de juiste mate geeft gezond bewegen vele gezondheidsvoordelen en draagt het bij aan een gezonde levensstijl. Echter, bij eetstoornissen is er vaak sprake van verstoord beweeggedrag in de vorm van bewegingsdrang.

In een eetstoornisbehandeling is het belangrijk de bewegingsdrang aan te pakken. Het is een in standhoudende factor die ook veel lijdensdruk voor de patiënt met zich meebrengt. Bewegingsdrang is complex, de biologische, gedragsmatige en psychologische aspecten maken het moeilijk grip te krijgen. Bewegingsdrang omzetten naar gezond bewegen is vaak ook lastig omdat het bewegen gevoel van controle geeft over je lichaam, emoties en over het eten.

Door gebruik van zelfrapportage vragenlijsten kunnen we de gedragsmatige en psychologische componenten van bewegingsdrang beter in kaart brengen. Voor psychomotorisch therapeuten en patiënten is dit belangrijk om meer inzicht te krijgen in het probleem en samen tot een passende behandeling te komen. Daarnaast zijn betrouwbare en valide vragenlijsten nodig om het effect van psychomotorische interventies te kunnen evalueren.

In Nederland zijn vooralsnog geen betrouwbare en valide vragenlijsten voor bewegingsgedrag beschikbaar.

Onderzoeksproject

In dit promotieonderzoek zijn drie internationaal veel gebruikte, valide en betrouwbare vragenlijsten naar bewegingsgedrag vertaald naar het Nederlands.

De Obligatory Exercise Questionnaire (OEQ), de Exercise Dependence Questionnaire (EDQ) en de Reasons for Exercise Inventory (REI).

In het eerste deel van de studie zijn resultaten verzameld van 925 Nederlanders (18+) zonder eetstoornis. In de tweede fase van het onderzoek, welke nu loopt, worden gegevens verzameld van patiënten (18+) die in behandeling zijn voor hun eetstoornis in een gespecialiseerde behandelsetting.

Naast de drie vragenlijsten over bewegen en demografische gegevens worden ook vragenlijsten meegenomen die lichaamswaardering meten, de Body Cathexis Scale (BCS) en de Functionality Appreciation Scale (FAS) en een vragenlijst die de eetstoornispathologie in kaart brengt (EDE-Q).

Met deze gegevens kunnen we de psychometrische kwaliteiten van de Nederlandse versie van deze vragenlijsten evalueren. Zo kunnen we straks adequate vragenlijsten aanbieden die door psychomotorisch therapeuten in de klinische praktijk te gebruiken zijn. Daarnaast kunnen we onderzoeken of er samenhang is tussen bewegingsdrang, negatieve lichaamswaardering en eetstoornis pathologie. Ook dit kan bruikbare handvatten opleveren voor de klinische praktijk.

 

Promovendus:  Aurélie Nieuwenhuijse, Psychomotorisch therapeut, Universiteit Utrecht; Hogeschool Windesheim, Zwolle.       

Promotor:         Prof. dr. Annemarie van Elburg, Kinder- en jeugdpsychiater, hoogleraar Eetstoornissen Rintveld, Universiteit Utrecht.

Copromotoren: Dr. Jooske van Busschbach, lector Bewegen, Gezondheid en Welzijn, Hogeschool Windesheim, Zwolle.
                         Dr. Mia Scheffers, associate lector Bewegen, Gezondheid en Welzijn, Hogeschool Windesheim, Zwolle

Betrokken onderzoeker: Drs. M. Rekkers, gz psycholoog, psychomotorisch therapeut, docent Hogeschool Windesheim, Zwolle.

Onderzoeksposter presentaties

Eating Disorders Research Society (EDRS) congres: Poster & film: Psychometric evaluation of the Dutch version of the OEQ, the EDQ and the REI. 12-16 oktober 2020.

Nederlandse Academie Eetstoornissen e congres: Onderzoeksposter en pitch: Psychometrische evaluatie van de Nederlandse versie van de OEQ, EDQ en de REI. 26 November 2020.

Academy for Eating disorders ICED conference: Poster en pitch: Psychometric evaluation of the Dutch version of the OEQ, the EDQ and the REI. 8-13 Juni 2021.

Website: www.bewegingsgedrag.nl

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht