PMT inspiratie: emotieboeken

25 mei 2021

Mandy Langbroek is PMT'er en heeft het emotieboek ‘Daantje het Vulkaantje’ geschreven. Nu is ze een website gestart waarin ze verschillende emotieboeken verzamelt, uitlicht en verkoopt. Wij hebben haar geïnterviewd om inspiratie op te doen en haar te vragen naar de meerwaarde voor PMT.

Hey Mandy, om te beginnen zou je kort iets over jezelf kunnen vertellen?

In welke context? (lacht) Ik heb Bewegingswetenschappen gestudeerd aan de VU en toen gekozen voor de richting PMT. Ik heb lang in de verstandelijk gehandicaptenzorg gewerkt. Jongeren met een licht verstandelijke beperking is wel mijn favoriete doelgroep om mee te werken. Maar ik heb ook met kinderen en volwassenen gewerkt en meestal op het gebied van emotie- en spanningsregulatie. 

Je hebt als PMTer veel gewerkt met emotieregulatie.  Hoe kwam je op het idee een eigen boek te schrijven?

Ik kwam bij PMT meestal in aanraking met de meest complexe casussen die al lang in de hulpverlening zaten. Veel van hen hebben op jonge leeftijd nooit geleerd dat er over emoties gepraat mag worden en hoe er over gevoelens gepraat kan worden. En daar baal ik van, want als dat wel was gebeurd was de problematiek er in mijn ogen nu minder of er misschien helemaal niet. Als PMT'ers zien we cliënten pas op het moment dat het probleem er is. Ik wilde al eerder iets kunnen betekenen, dat was de start van al mijn gedachten over mijn boek. Het bespreekbaar maken van emoties en spanning en daarmee oefeningen doen, dat kunnen ouders ook, alleen dan wat simpeler. Ik denk dat dit heel waardevol kan zijn op jonge leeftijd en als de problematiek er nog niet is. Uiteindelijk ben ik daarom begonnen met het schrijven van mijn kinderboek ‘Daantje het vulkaantje’. Dat hele proces duurde meer dan zes jaar en het boek is uiteindelijk gefinancierd middels een crowdfunding campagne. Inmiddels heb ik de vierde druk van het boek ontvangen en al meer dan 4000 boeken verkocht aan ouders, therapeuten en leerkrachten. Het is een droom die werkelijkheid is geworden. 

Dit jaar heb je de website emotieboeken.nl gelanceerd. Wat was daar de aanleiding voor?

Ik heb altijd al gezocht naar boeken over emoties, maar kwam er de laatste tijd achter dat er, naast de paar bekende, ontzettend veel meer mooie emotieboeken bestaan, die weinig aandacht krijgen. Pas na lang zoeken heb ik sommige pareltjes gevonden. Daantje het Vulkaantje wordt nu enorm goed gevonden, maar is niet geschikt voor elke hulpvraag en spreekt misschien niet iedereen aan. Omdat ik vind dat al deze pareltjes aandacht verdienen, heb ik de website opgezet. Ik ben nu mama van een peuter en verbaas me erover hoe vroeg kinderen emoties al kunnen benoemen. Jonge kinderen staan nog zo open voor gesprekken en kinderboeken zijn een laagdrempelig manier voor ouders om gesprekken te starten. Kinderboeken zijn ook een heel fijn hulpmiddel voor ouders om over moeilijke onderwerpen te praten, ze geven je letterlijk woorden. 

Je bent zelf PMT'er. Gebruik je de boeken ook in je therapie?

Op dit moment ben ik voltijd mama en werk ik niet meer als PMT'er. Maar toen ik nog werkte, gebruikte ik nog niet veel boeken in therapie. Ook omdat ik nog niet wist dat er zoveel waardevolle boeken bestaan. 

Denk je dat je boek en de website wel meerwaarde kunnen hebben voor PMT'ers? En heb je ideeën wat PMT'ers eraan kunnen hebben?

Ik weet van andere PMT'ers dat ze mijn boek gebruiken en zelf heb ik Daantje ook nog wel gebruikt in de PMT. Bijvoorbeeld bij een volwassen man die ontzettend boos kon worden, maar bij wie we lang geen ingang konden vinden. Het testboek van Daantje heb ik aan hem voorgelezen. Hij keek me aan en zei “Oh, maar dat is precies hoe het bij mij ook werkt”. Hij herkende zich in Daantje. Er staan veel vragen in het boek, die door Daantje gesteld worden. Omdat Daantje de vraag stelt en niet jij als therapeut, gaat er een drempel weg en is het vaak makkelijker voor cliënten om antwoorden te geven. 

Is het boek en je website geschikt voor elke doelgroep en hulpvraag? En hoe kan het ingezet worden?

Het boek is qua illustraties niet geschikt voor volwassenen, maar als therapeuten kunnen we daar vaak wel een draai aan geven, om het toch een ingang te geven. En het boek kan trouwens niet alleen gebruikt worden om voor te lezen, de illustraties kunnen gebruikt worden als handvatten. Ik heb ook een werkboek ontwikkeld, dat voor ouders maar ook een voor therapeuten beschikbaar is, waarin ik verschillende opdrachten heb verzameld die gekoppeld zijn aan het leesboek. 

En als PMT'ers de emotieboeken niet direct in therapie kunnen of willen gebruiken, kunnen er altijd nog verschillende emotieboeken aangeraden worden die passen bij de hulpvraag van het kind. Dan kunnen ouders thuis voorlezen en het gesprek over emoties starten of gaande houden. Hele leuke boeken voor PMT'ers zijn bijvoorbeeld ‘Het grote boek van mij’ of ‘Een boek vol gevoelens’ van Marjan Gerarts. Dit zijn leuke inspiratiebronnen voor huiswerkopdrachtjes voor de wat oudere kinderen. 

Nog een laatste vraag. Hoe kies je de boeken uit voor je website?

Ik vind het vooral belangrijk dat het uitnodigt tot een open gesprek. En bovendien let ik erop dat er niet negatief over emoties gesproken wordt. Ik zoek ook vaak contact met de auteurs en illustratoren om meer over hun intentie en het verhaal erachter te weten te komen en dit deel ik dan op mijn website en Instagram pagina. Dat is heel erg leuk om te doen. 

Bedankt voor het interview!

Heb jij nog vragen aan Mandy of ervaring met Daantje het Vulkaantje of emotieboeken.nl die je met haar wilt delen? Neem gerust contact op met haar via emotieboek@gmail.com

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht