Aanpassing studentlidmaatschap

25 mei 2021

Het bestuur krijgt steeds meer vragen van studenten van de masteropleiding van Windesheim dat zij graag lid willen worden van onze beroepsvereniging. Leden van de master konden voorheen geen studentlid worden, omdat er bij de toelating tot de master 2 jaar werkervaring als pmt’er werd gevraagd. Dit waren dus studenten met een erkend PMT-diploma die verder gingen studeren. Deze toelatingseis is inmiddels losgelaten waardoor juist veel studenten zich aanmelden met een andersoortige vooropleiding. Dit zijn dus studenten die nu geen lid kunnen worden, omdat zij niet al een erkend PMT-diploma hebben. Door deze ontwikkeling heeft het bestuur van de NVPMT gevraagd aan de Commissie van Toelating of zij kunnen onderzoeken of we deze studenten ook een studentlidmaatschap kunnen geven.

De Commissie van Toelating heeft, begin mei, een positief advies  gegeven om deze wijziging door te voeren. Dit betekent dat deze masterstudenten de mogelijkheid hebben om tijdens hun opleiding een studentlidmaatschap te krijgen. Verschil met de bachelor-opleiding is dat ze na afstuderen geen reductielid kunnen worden, maar dan direct volledig lid zouden moeten worden. Deze studenten hebben immers vaak al een (andere) baan en/of gaan direct na afstuderen door in een functie als pmt’er. Het reductielidmaatschap blijft dan uiteraard wel behouden voor de bachelor studenten die nog startend zijn en maar een beperkt aantal uren werken.

Met een studentlidmaatschap kun je geen registratieperiode aangaan in het Register Vaktherapie. Dat betekent dat pmt’ers die al in het register Vaktherapie staan ingeschreven er naar alle waarschijnlijkheid niet voor kiezen om hun lidmaatschap om te zetten naar een studentlidmaatschap. In dat geval raken ze namelijk hun registratie kwijt. Echter, dit is een aanname die we na verloop van tijd zouden moeten evalueren. Wij gaan er vanuit dat de leden zich hierin kunnen vinden en we hiermee ook juist pmt’ers aan de vereniging kunnen binden die vanuit een andere achtergrond toch een master PMT-diploma hebben en aan de slag gaan als psychomotorisch therapeut. Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze wijziging dan horen we dat graag via secretaris@nvpmt.nl

 

 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht