Hartelijk bedankt!

30 september 2020

Namens alle leden hebben we de volgende mensen bedankt voor hun inzet voor onze vereniging. Zij hebben in de week na de ALV een mooie bos bloemen ontvangen.

  • Brechje Tijssen         -           voor haar inspanning binnen het bestuur NVPMT als                                                                            portefeuillehouder Opleiding maar ook voor alle andere taken die zij                                                  in het bestuur heeft waargenomen.                                     
  • Martin Hoogvliet        -          voor zijn werkzaamheden als Kennis Innovator van de FVB
  • Irene Rentenaar        -          een beterschap bloemetje omdat we hopen haar snel weer te zien
  • Jan de Lange            -          voor zijn kennis en kunde binnen de Generieke Module Vaktherapie
  • Hennie Zoontjes        -          voor zijn start en welkom als onze manager externe betrekkingen FVB

 

Uiteraard zijn er binnen de werkveldgroepen en commissies ook mensen gestopt. Dan wordt er door de betreffende groep collega’s een passend afscheid geregeld namens onze vereniging. We willen iedereen dit jaar bedanken voor hun inzet!

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht