Vergaderdag bestuur

15 juli 2020

Op 2 juli jl. heeft het nieuwe bestuur een dag live vergaderd met oog op de koers van de vereniging de komende jaren. Aanwezig waren voorzitter Pim Hoek, secretaris Inge van Driel, kennisinnovator Cees Boerhout en penningmeester Douwe Kerkstra. Ook is Linda Schumm, kennisinnovatie- werkveldgroepen nog digitaal aangehaakt tussen haar andere werk door.

Thema’s die voorbij kwamen hadden betrekking op de inhoudelijke profilering van PMT, de financiën, de interne communicatie met de leden en de verenigingscommissies, de externe communicatie met de FVB, de opleidingen, de diverse beleidsinstanties, en het gebruik daarbij van sociale media. Het bestuur heeft de ambitie een verbindende en activerende rol te spelen, gericht op de individuele leden, de commissies die onze vereniging rijk is en de netwerken waarin onze beroepsgroep vertegenwoordigd is. Kernwoorden hierbij zijn vertrouwen, verbinden, samenwerken vanuit contact.

Het bestuur is uit op een stevige positionering van PMT, zowel binnen instellingen als ook in toenemende mate vanuit eigen praktijken. Het onderbouwen van onze expertise door onderzoek verdient daarbij de nodige aandacht. Het bestuur wil nadrukkelijk de werkveldgroepen ondersteunen in hun waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van PMT binnen de verschillende doelgroepen. Linda Schumm is daarvoor de portefeuillehouder. Zij is al voortvarend aan het werk gegaan en deed hiervan via beeldbellen verslag tijdens de vergaderdag.

Het was een nuttige en leuke dag en we spreken de wens uit dat de leden zich op hun eigen manier met net zoveel plezier en enthousiasme willen inzetten voor ons mooie vak!

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht