Protocol COVID-19

24 juni 2020

Vanuit de FVB hebben meerdere collega’s met elkaar hard gewerkt aan een protocol COVID-19 waar de behandeling van cliënten mogelijk is binnen de richtlijnen van het RIVM. Er was al eerder een korte checklist voor de VVT-leden gepubliceerd, zodat zij de reguliere vaktherapeutische zorg weer gefaseerd en verantwoord konden hervatten. Het huidige protocol is echter voor alle vaktherapeuten van toepassing, dus ook voor degenen die in loondienst zijn.

Met dit protocol kunnen vaktherapeuten binnen hun instellingen de therapie weer starten. Vaak hebben instellingen ook een eigen standaard waaraan de medewerker moet voldoen. Logisch is om de vaktherapie als eerste weer face-to-face te starten omdat het hier toch om ervaringsgerichte behandelingen gaat. Dus zorg dat je gehoord wordt en je ook dit protocol benut om te zorgen voor de onderbouwing waarom nu ook face-to-face contacten nodig zijn voor jouw cliënten.

Als je de richtlijnen van het RIVM leest over contactberoepen, valt de PMT met onder andere senso-relaxatie, ontspanningstechnieken en lichaamsgericht werken daar zeker onder. Maar ook vanuit het perspectief van de bewegingsgerichte activiteiten rondom bijvoorbeeld afstand en nabijheid is het voor de inhoud, kwaliteit en uitvoering van ons beroep soms essentieel om wel dichterbij te kunnen komen dan de 1,5 meter.
Heel nadrukkelijke uitspraken over de PMT zijn hier niet in gedaan op landelijk niveau, wat maakt dat er discussie kan zijn of ontstaan over de interpretatie van landelijke regelgeving en richtlijnen.
We zijn dan ook benieuwd naar jullie visie hierop!

Het huidige protocol is langs de RIVM/ministerie van EKZ gestuurd. En alhoewel zij geen formele goed- of afkeuring geeft, geeft zij wel advies en ondersteuning, zodat de protocollen goed aansluiten bij de gezondheidsadviezen. De sector kan vervolgens zelf het protocol vaststellen en is ook zelf verantwoordelijk voor naleving van het protocol.
Daarom is het van belang om met elkaar kritisch te blijven kijken naar de ontwikkelingen en de werkbaarheid van het document.
Heb je zelf dus opmerkingen of bedenkingen vanuit de inhoud van je professie als PMT-er rondom de werkbaarheid en voorstellen over aanpassingen in het protocol, laat dit ons dan vooral ook weten!
Indien nodig zullen er aanpassingen gedaan worden aan het protocol en de verkorte checklist. Deze aangepaste versies zullen bijgehouden worden op de corona pagina van de FVB. Houdt deze dus in de gaten.

Het protocol zal ook op de FVB  en publieke websites geplaatst worden, en ook GGZ-standaarden zal een link plaatsen, als mede op de door de overheid nog op te richten speciale website. Dat is een goede stap in de positionering van vaktherapie.
Zie voor verdere informatie: https://fvb.vaktherapie.nl/coronavirus

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht