Afwezigheid Irene Rentenaar en vacature Manager Externe Betrekkingen bij FVB

24 juni 2020

In januari is Irene Rentenaar ten val gekomen en heeft hierbij een flinke klap gehad op haar hoofd. Ondanks een aangepast werkschema is het onvoldoende gelukt hier goed van te herstellen en op advies van de artsen is zij in mei volledig uitgevallen. Hiermee is er een groot gat in de organisatie gekomen van de FVB. Want zoals velen van jullie weten is Irene Rentenaar al jaren een baken voor de FVB die eigenlijk op alles een antwoord heeft. Inmiddels is het gelukt met de inzet van de andere bestuursleden en het secretariaat om tot de zomervakantie dit gat op te vullen.

Echter Irene Rentenaar heeft aangegeven dat haar takenpakket in de loop der jaren te groot is geworden en dat we moeten kijken naar een nieuwe invulling van de taken binnen de FVB. De FVB zet zich al langere tijd in om als federatie een voet tussen de deur te krijgen bij het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn, de VNG en bij de zorgverzekeraars. En de erkenning van de vaktherapeutische beroepen als reguliere zorg in de (geestelijke) gezondheidszorg blijkt enorm lastig, ondanks dat we aan steeds meer eisen over wetenschappelijke onderbouwing voldoen.

Gedurende de recente coronacrisis heeft de FVB daarom een bureau ingeschakeld om bij het ministerie van VWS, de VNG en ZN nieuwe contacten te leggen om aandacht te krijgen voor de (financiële) positie van de vrijgevestigde vaktherapeuten. Dit heeft ervoor gezorgd dat (vrijgevestigde) vaktherapeuten gebruik kunnen maken van de verschillende regelingen om compensatie te kunnen ontvangen van gederfde inkomsten. Dit traject is een nieuwe stap om bij het ministerie VWS en bij de betreffende stakeholders gehoord en erkend te worden als behorend tot het reguliere zorglandschap. Het werk van het ingeschakelde lobby-bureau heeft dus gewerkt, maar wel met een flink prijskaartje. Daarom hebben we besloten om gezien de huidige situatie een medewerker te zoeken die specifiek de externe contacten gaat onderhouden. Dit doen we door iemand te zoeken die het FVB-bureau komt versterken (naast Irene Rentenaar) en die zich expliciet hierop gaat richten: een Manager Externe Betrekkingen. We willen als besturen binnenkort deze positie creëren (in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op meer als dit het effect heeft dat we hopen). En we hopen dat dit zich binnen overzienbare tijd uitbetaalt door een betere rechtspositie en verdere erkenning van de vaktherapeutische beroepen binnen de gezondheidszorg. 

De vacature is vrijdag 19 juni op LinkedIN en Facebook geplaatst en te vinden op https://fvb.vaktherapie.nl/vacature/200738/Federatie-Vaktherapeutische-Beroepen-heeft-een-vacature-voor-een-Manager-Externe-Betrekkingen-32-36-uur.
Aarzel niet om deze te delen binnen jouw eigen netwerk! 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht