Masterclass Psychomotorische Therapie: Lichaamsbeleving

25 mei 2020

Ben je een professional in de psychomotorische therapie en wil je je kennis, attitude en vaardigheden verrijken?

In de masterclass Lichaamsbeleving doe je kennis op van specifieke methodieken, theorieën en onderzoek ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van lichaamsbeleving.

Voor wie

  • Professionals met een afgeronde opleiding psychomotorische therapie (Nederland of België) op minimaal bachelorniveau.
  • Studenten van de Master Psychomotorische Therapie.

Aangevuld met:

  • Werkervaring met het thema lichaamsbeleving en bij voorkeur met de doelgroep eetstoornissen. Het is echter zeker mogelijk om een vertaalslag te maken naar andere doelgroepen. Voor de deelnemer aan de masterclass is het van belang, dat hij de mogelijkheid heeft binnen zijn eigen praktijk/organisatie de verworven kennis in praktijk te kunnen brengen.

Inhoud masterclass
De masterclass biedt verdieping in de praktische aanpak, methodische opbouw en theoretische verantwoording van de PMT-behandeling bij lichaamsbelevingsproblematiek, waarbij wordt toegespitst op de doelgroep eetstoornissen. Het is echter ook mogelijk de aangeboden theorie en praktische oefeningen te vertalen naar toepassingen bij andere doelgroepen waar een negatieve en/of verstoorde lichaamsbeleving een rol speelt en waar het positief beïnvloeden van deze lichaamsbeleving een belangrijke interventie kan zijn in de behandeling. Te denken valt aan Somatoforme stoornissen, Morfodysfore stoornissen (Body Dysmorphic Disorder; BDD), Seksuele stoornissen, Emotionele stoornissen (depressie en angststoornissen).

Onderzoek
Er wordt aangesloten bij de meest recente onderzoeken rond het thema lichaamsbeleving. Onderzoek wijst uit dat een negatieve en/of verstoorde lichaamsbeleving een belangrijke rol kan spelen in het doen ontstaan en in stand houden van en/of terugvallen in een (eet)stoornis. Ook is er aandacht voor het doen van effectmeting met praktisch inzetbare meetmethoden om therapieresultaten doorlopend te kunnen monitoren. 

Data
1e dag: vrijdag 5 juni van 11 – 17 uur (pauze van 13-14 uur)
2e dag: zaterdag 27 juni van 9.30 - 15.30 uur (pauze van 12.30 tot 13.30)

Programma
De lessen zullen digitaal worden gegeven via ZOOM.
De masterclass bestaat uit twee dagen. Op de eerste dag wordt de theorie afgewisseld met de praktijk. Deze praktijk zal bestaan uit het zich eigen maken van de aangeboden stof in kleinere subgroepen. Te denken valt aan uitwisseling relevante werkvormen, doen van rollenspel en het oefenen met vragenlijsten (afnemen, scoren en bespreken met cliënt) op gebied van lichaamsbeleving.
Tussen de eerste en de tweede dag wordt van de deelnemers verwacht om (zover als mogelijk)met het geleerde aan de slag gaan en van te voren vragen in te sturen  t.a.v. praktijkervaringen  en eventuele knelpunten die daarin worden tegengekomen. Deze vragen worden vervolgens door de docent in de voorbereiding van de 2e dag verwerkt en besproken in interactie met de deelnemers.

Daarnaast zal de eerste dag een verdeling worden gemaakt van de te lezen literatuur onder de deelnemers en is het de bedoeling dat deze literatuur extra wordt voorbereid en de deelnemers daar de tweede dag over reflecteren in de hele groep.
Voor verkrijgen van certificaat geldt een aanwezigheidsverplichting.

Studielast
De masterclass heeft een studiebelasting van in totaal 28 uur: 10 contacturen en 18 uur zelfstudie Deze zelfstudie zal bestaan uit: voorbereiding (lezen voor aanvang  1e dag: eerste twee hoofdstukken Protocol Positieve lichaamsbeleving,  uitvoeren opdrachten n.a.v. geleerde stof tussen 1e en 2e dag en vragen hierover van te voren mailen naar docent, rest van de literatuur lezen na de eerste dag en uitgekozen literatuur voorbereiden voor 2e dag).

Verplichte literatuur
Eerste dag

Rekkers, M., &  Van Gulik, S. (2018). Protocol Positieve lichaamsbeleving: Amsterdam: Boom Uitgevers. (Voor eerste dag hoofdstuk 1 & 2)

Tweede dag

Jansen, A., Voorwinde, V., Hoebink, Y., Rekkers, M., Martijn, C., & Mulkens, S. (2016). Mirror exposure to increase body satisfaction: Should we guide the focus of attention towards positively or negatively evaluated body parts? Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 50, 90-96.

Scheffers, M., Rekkers, M., Bosscher, R. (2006). Hoe meet ik lichaamsbeleving? Tijdschrift voor Vaktherapie, 4, 21-30.

Alleva, J. M., Gattario, K. H., Martijn, C., & Lunde, C. (2019). What can my body do vs. how does it look?: A qualitative analysis of young women and men’s descriptions of their body functionality or physical appearance. Body image, 31, 71-80.

Scheffers, M., van Duijn, M. A. J., Beldman, M., Bosscher, R. J., van Busschbach, J. T., & Schoevers, R. A. (2019). Body attitude, body satisfaction and body awareness in a clinical group of depressed patients: an observational study on the associations with depression severity and the influence of treatment. Journal of affective disorders, 242, 22-28.

Dorhout, M., Basten, M. G. J., Bosscher, R. J., & Scheffers, M. (2015). Beauty or beast? Psychometric evaluation of the Body Cathexis Scale, measuring body satisfaction]. Tijdschrift voor vaktherapie, 10, 26-32.

Rekkers, M., Boerhout, C., Nieuwenhuijse, a., & Bonekamp, J. (2019). Psychomotor interventions for Eating disorders. In: J. de lange, O. Glas, J. van Busschbach, C. Emck, & T. Scheewe (Eds.). Psychomotor interventions for mental health. Adults. (pp. 133-161). Amsterdam: Boom uitgevers. (paragraaf 5.2:  5.2.1 / 5.2.2 / 5.2.3)

Hoek, M., & Scheffers, M. (2014). Lichaamsbeleving en complex trauma. Tijdschrijft voor vaktherapie, thema trauma, 1, 31-38.

Alleva, J. M., Sheeran, P., Webb, T. L., Martijn, C., & Miles, E. (2015). A meta-analytic review of stand-alone interventions to improve body image. PLoS One.

Docent: Marlies Rekkers
Drs. Marlies Rekkers is GZ-psycholoog LWP en psychomotorisch therapeut. Zij heeft  40 jaar ervaring als PMT-er bij verschillende instellingen met diverse doelgroepen. De afgelopen 25 jaar heeft zij zich gespecialiseerd in het behandelen van eetstoornissen en morfodysfore stoornissen (BDD), in het bijzonder gericht op de lichaamsbeleving. Zij werkt momenteel in een eigen praktijk in Amsterdam.  Daarnaast is Marlies als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn van de Hogeschool Windesheim te Zwolle en aan de Universiteit van Utrecht. Zij doet promotieonderzoek naar de effecten van lichaamsexposure bij cliënten met een eetstoornis en/of BDD en naar de psychometrie van meetinstrumenten op het gebied van lichaamsbeleving. Zij is auteur van de boeken: Gewichtige lichamen, lichaamsbeleving en eetstoornissen (2002) en Protocol Positieve Lichaamsbeleving (2018). Zij geeft diverse cursussen op de RINO Amsterdam, scholing binnen het nascholingstraject van de NAE (Ned. Academie voor Eetstoornissen) en geeft gastlessen aan de VU te Amsterdam. In 2019 kreeg zij de Klaas van Roozendaal prijs  (Oeuvre-Prijs, Professional) uitgereikt.   Marlies Rekkers heeft diverse publicaties op haar naam staan (zie onderstaand).

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij het Register Vaktherapie voor 28 accreditatiepunten.

Kosten
De kosten bedragen € 195,-
Studenten van de Master PMT Windesheim die nog een masterclass kunnen volgen vanuit hun studieprogramma kunnen zich aanmelden zonder betaling.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar  master-pmt@windesheim.nl, t.a.v. Ittie Hornstra

Meer informatie
De organisatie is in handen van de Master Psychomotorische Therapie van Windesheim en de  Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT).

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht