PMTonline

01 april 2020

We zitten in een tijd waarin we plotseling enerzijds verder van elkaar af komen te staan en anderzijds elkaar juist nodig hebben. Vanuit de uitgangspunten van de PMT en vanuit de opleiding PMT van de Calo, Hogeschool Windesheim geloven we er in dat we creatief en doelgericht zijn in het vinden van oplossingen om mensen te ondersteunen die een hulp- of ondersteuningsvraag hebben.


De kracht van ontwikkelen zit hem in het delen van ervaringen en expertise en met elkaar samen experimenteren en vooral ook doen.
Dat vraagt om een plek waar deze expertise uitgewisseld kan worden en die laagdrempelig toegankelijk is.

PMT-online is een plek van waaruit we met elkaar (dus ook de brede doelgroep van mensen met een hulp-/ ondersteuningsvraag) ontwikkelen, leren en tegelijkertijd mensen met een hulp- of ondersteuningsvraag helpen om zich op fysiek en psychisch vlak beter te voelen.
Basis uitgangspunten hierbij komen ook voort uit expertise vanuit het Ambulatorium van de opleiding PMT en het PMT-innovatielab, waar een ruilhandel in meerwaarde (van, met en door elkaar leren en ontwikkelen) het uitgangspunt is!
Dit sluit aan bij de uitgangspunten en manier waarop we met elkaar en anderen om willen gaan vanuit de Calo. Waarbij wij vanuit de visie van Hogeschool Windesheim actief bij willen dragen aan een samenleving waarin we zorgen voor elkaar, durven om initiatief te nemen en kennis en expertise willen delen.

PMT-online is dus een (kennis)netwerk en platform van waaruit nu de expertise ontwikkeld, gedeeld en ook in de praktijk ingezet wordt. Dit betekent dat daar verschillende onderdelen binnen bestaan:

1: een platform bieden (via omgeving van Teams, via www.pmtonline.nl (is in ontwikkeling) voor studenten, docenten en PMT-ers uit het werkveld om uit te wisselen. Denk aan :

  • uitwisselen van oefenvormen die via videobellen gedaan kunnen worden
  • met elkaar testen van videobellen en aanbieden van activiteiten voordat je dit met een cliënt/patiënt doet
  • delen van interessante webinars die nu aangeboden worden, maar ook met elkaar ontwikkelen van webinars, online aanbieden van scholing/ onderwijs en delen van ervaringen.
  • kennis maken met andere toepassingen rondom PMT en technologie. Voor het stuk rondom VR-technologie is vooral de expertise vanuit de opleiding PMT van de HAN hierin waardevol en wordt hierin samengewerkt.


2: zo goed mogelijk continueren van de stages van studenten PMT in opleiding, in ieder geval via het Ambulatorium (3e jaars) door hierin studenten actief/ extra te ondersteunen en hierover af te stemmen met betrokkenen (zorg- en welzijnsorganisaties). Maar ook met mogelijkheden voor 4e jaars stagiaires naast hun activiteiten bij hun ‘reguliere’ stageplek. Maar ook de mogelijkheid voor bijv. ZZP-ers om gebruik te maken van digitale mogelijkheden zoals videobellen met cliënten en dit ook voor hun eigen praktijk toe kunnen passen.
Dit bestaat uit 2 delen:

  1. continueren van bestaande stages/ projecten via online mogelijkheden en videobellen. Met mogelijkheden om het aanbod uit te breiden naar meerdere locaties van een bepaalde organisatie waar mee wordt samengewerkt.
  2. Aanbod en expertise vanuit de PMT breed onder de aandacht brengen bij breed publiek met mogelijkheid voor laagdrempelige ondersteuning. Dit vanuit ‘service aan de maatschappij’ vanuit Windesheim, en tegelijkertijd als mogelijkheid voor zowel studenten, betrokken collega’s bij het Ambulatorium, als mogelijk ook ZZP-ers om toch aan het werk te blijven (in aangepaste vorm). Te denken valt aan aanbod rondom stressreductie of aanbod ter verbetering van de onderlinge samenwerking in een gezin of met broertjes en zusjes onderling.


Ben je PMT-er en wil je hierin aanhaken, meedoen, uitwisselen, dit samen verder ontwikkelen, maar vooral gaan DOEN?

Stuur een email naar pmtonline@windesheim.nl
Vermeld hierbij de volgende zaken:

  • heb je een erkende PMT-opleiding afgerond?
  • ben je lid van de NVPMT?
  • waar werk je? En loondienst of ZZP?


Verder vragen of suggesties?
Neem dan contact op met Pim Hoek, initiatiefnemer PMT-online.

Pim Hoek

Kwartiermaker/ programmamanager ‘maatschappij in beweging’ & Ambulatorium
Coördinator ondernemen werkgebied PMT │ Docent │Projectleider ‘waarde van bewegen Harderwijk’ ZonMw
Opleiding Psychomotorische Therapie (PMT) │ Calo │ Domein Bewegen en Educatie

Tap.hoek@windesheim.nl │ 06-52076179 │ kamer A1.34 │aanwezig: di t/m vrij

Windesheim │ Campus 2-6 │ Postbus 10090 │ 8000 GB Zwolle │ 088 469 99 11
www.windesheim.nl 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht