Coronavirus

01 april 2020

Het nieuws over het Coronavirus (COVID-19) raakt ons allemaal. Vele instellingen hebben hun directe face-to-face contacten gestopt en laten hun werknemers thuis werken. Waarbij er gezocht wordt om via verschillende kanalen het contact met je cliënten te behouden. Dit vraagt veel creativiteit en flexibiliteit van ons allen. Via facebook, LinkedIn delen verschillende leden hun oplossingen met elkaar.

Bij de zelfstandig gevestigden lijkt er een tweedeling te zijn tussen collega’s die hun praktijk gesloten hebben en ook opzoek zijn naar alternatieve manieren om het contact met hun cliënten te behouden en een groep collega’s die nog (beperkt) cliënten zien in hun praktijk binnen de richtlijnen van het RIVM. Maar het blijft voor ons allen zoeken naar een veilige manier om cliënten te kunnen blijven ondersteunen en zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen.

De berichtgeving over de maatregelen rondom het Corona virus veranderen per week en het kan lastig zijn om de juiste informatie te vinden. De Federatie Vaktherapeutische Beroepen houdt zo goed mogelijk alle actuele informatie bij die relevant is voor alle vaktherapeutische beroepen. Deze informatie is te vinden op https://fvb.vaktherapie.nl/coronavirus.
Daarnaast komt er ook uit de voor ons relevante werkvelden steeds meer informatie die helpend kan zijn vanuit de koepelorganisaties. Zo is er een document richtlijn GGZ en Corona (versie 27-03), waarin ook een uitgebreide beschrijving wordt gegeven over hoe we als hulpverleners met de huidige situatie moeten omgaan (zie: https://www.ggznederland.nl/themas/coronavirus). Maar ook vanuit het NJI is er veel informatie rondom het werken met kinderen en jongeren beschikbaar (zie https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals)
We raden jullie als leden van harte aan om juist de informatie op die websites te volgen, aangezien dit formele instanties zijn die de correcte informatie delen die aansluit bij landelijk beleid, regelingen rondom vergoedingen etc.

We vallen als vaktherapeutische beroepen onder regulieren zorg en hoeven onze praktijken dus niet per direct te sluiten. Als beroepsvereniging hebben we er hard aan het werk om samen met onze partners ons vak onder de aandacht te brengen als reguliere zorg. Dit wordt ook als zodanig in de zorgstandaarden beschreven, voorzien van evidentie vanuit de wetenschap. Desondanks leidt dit nog niet altijd tot een goede positionering en een goede financiële vergoeding van ons vak, waar vooral de zelfstandig gevestigden, juist in deze situatie, extra tegen aanlopen. Er zijn vanuit de overheid verschillende maatregelen om zelfstandigen te compenseren. We raden iedereen aan deze maatregelen te volgen. Maar wees kritisch in wat je ondertekent. Als beroepsvereniging gaan wij uit van positionering binnen de reguliere zorg en zullen dan ook aansluiten bij alle initiatieven die dit mogelijk maken.

Rest ons nog om iedereen veel creativiteit en flexibiliteit te wensen om binnen alle veranderende zorgomstandigheden zorg te blijven bieden aan hun cliënten. En vooral ook om goed voor jezelf en de mensen om je heen te zorgen.

Mocht je naast de informatie vanuit de overheid en koepelorganisaties nog specifieke vragen hebben, dan zullen we uiteraard proberen je zo goed mogelijk te helpen daarin!

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht