Werving commissielid voor de CPMO

27 november 2019

Werving commissielid voor de CPMO

De CPMO (Commissie Product- en Module Ontwikkeling) is op zoek naar een enthousiaste vaktherapeut om de commissie te versterken. De CPMO van de FVB heeft als doelstelling het stimuleren van de ontwikkeling van interventiebeschrijvingen (producten en modules) voor de verschillende vaktherapieën. De achterliggende visie is dat product- en moduleontwikkeling, als een van de wegen in de cyclus van kennisontwikkeling, tot kwaliteitsontwikkeling van de vaktherapieën kan dienen. Hierdoor kan product- en moduleontwikkeling een bijdrage leveren aan een sterkere positionering van vaktherapie in Nederland.

Profiel/competenties:

 • Je bent afgestudeerd als vaktherapeut in één of meerdere vaktherapeutische disciplines en hebt bij voorkeur een afgeronde Master- of academische opleiding;
 • Je bent in staat om op overstijgend niveau te denken over de positie van interventiebeschrijvingen in het kader van kennisontwikkeling;
 • Je bent bij voorkeur bekend met interventiebeschrijvingen (product- en/of modulevorm);
 • Je bent in staat om over de grenzen van eigen discipline heen te kijken;
 • Je hebt interesse/ervaring in het geven van presentaties, trainingen en workshops met betrekking tot interventiebeschrijvingen en kennisontwikkeling.

Verwachtingen:

 • Je bent lijfelijk aanwezig bij vergaderingen, zo’n 6 x per jaar op een zaterdag- of zondagmorgen op het kantoor van de FVB in Utrecht;
 • Je neemt binnen de commissie een specifieke taak op je (voorzitter, secretaris, coördinatie feedbackcirkel, contact hogescholen);
 • Je onderhoudt contact met één of meer bij de FVB aangesloten beroepsverenigingen;
 • Je bent contactpersoon naar auteurs voor ingediende interventies (maximaal 5);
 • Je geeft feedback op ingediende interventies volgens de vastgestelde procedure;
 • Je kunt een presentatie geven over de CPMO op een studiedag of symposium;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkelingen van beleid m.b.t. interventiebeschrijvingen;
 • De tijdsinvestering varieert van 8 uur tot 12 uur in de maand. Werkzaamheden op het gebied van feedback geven en contactpersoon zijn, kunnen thuis worden uitgevoerd.

Wat levert het je op:

 • Punten voor je registratie in het register Register Vaktherapie;
 • Je doet kennis op over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kennisinnovatie;
 • Je wordt cognitief uitgedaagd;
 • Je krijgt ervaring in het beoordelen van interventies;
 • Je bent betrokken bij de beroepsvereniging;
 • Je komt in contact met andere disciplines en krijgt meer inzicht in andere vaktherapieën;
 • Je doet inspiratie op voor je eigen werk;
 • Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding van € 750.

Een training kunnen (of leren) verzorgen in het leren beschrijven van een interventie volgens de handleiding van de CPMO kan een toegevoegde functie zijn.

Voor meer informatie over de CPMO kijk je op: www.fvb.vaktherapie.nl/product-en-module-ontwikkeling.

Bij interesse kun je contact opnemen met:

Rix van der Beek (voorzitter), cpmo@vaktherapie.nl .

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht