Meten in de praktijk

29 oktober 2019

Meten in de praktijk

Als PMT-er kun je een bijdrage leveren binnen het project “Meten in de praktijk”.

De organisatie van het project ligt bij Psychomotorische Therapie Op den Buys. Het project valt onder de commissie Vrijgevestigde Vaktherapeuten (VVT) van de FVB. Ook het Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie is betrokken.

Het is wenselijk om meetbaar te maken hoe goed ons vak werkt. Dit is belangrijk omdat je als (vak)therapeut wilt weten:

-    of de cliënt door de behandeling vooruit gaat in psychisch welbevinden

-    om de behandeling nog beter toe te spitsen op de cliënt;

-    je wilt weten of een bepaalde behandelmodule, behandelpad of interventie werkt;

-    om op termijn nadere onderbouwing van vaktherapie te geven voor bijvoorbeeld zorgverzekeraars en gemeenten.

Wanneer er voldoende gegevens beschikbaar zijn binnen de database, biedt dit mogelijkheden voor (docent-)onderzoekers en eventueel hun studenten om onderzoeksvragen op te stellen en deze middels deze database te beantwoorden.

Help jij mee???

Meer informatie vind je hier:  http://www.vakeffect.nl/vakeffect.html

 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht