Agenda extra ALV 12 september

03 september 2019

Agenda Extra ALV & Brainstormsessie NVPMT

 

Datum  :             12 september 2019
Tijdstip:              19.30 uur - 22.00 uur
Locatie:              Aristozalen, Utrecht Lunetten (t.o. FVB kantoor)
Genodigd:          Alle leden NVPMT, Norbert Nijland, Barry Reijs, Brechje Tijssen, Femke Marije Klaver, Kelly Kemerink op Schiphorst
Notulist:             Nader te bepalen

 

a. Opening en vaststellen agenda

-Door voorzitter-                 

           a.1. Huidige stand van zaken en insteek van deze ALV

Huidige stand van zaken is dat het bestuur bestaat uit drie leden. Statuten zeggen dat als het aantal bestuursleden onder de 5 komt er een inspanningsverplichting geleverd moet worden om weer voltallig te worden. Lukt dit niet, dan moet binnen 6 maanden na het ontstaan van de laatste vacature een ALV gehouden worden. Daartoe is deze ALV belegd. In statuten staat echter niets over de inrichting van deze ALV. We beseffen als bestuur dat het niet gaat lukken tijdens deze ALV de vacatures in te vullen. Vandaag willen we gebruiken om met jullie als leden te brainstormen en te denken in oplossingen.

-Ter informatie-

b. Mededelingen

c. Brainstormsessie

Naar aanleiding van een aantal opties zullen we met elkaar gaan brainstormen hoe we als vereniging verder gaan. De opties zullen gepresenteerd worden waarna het bestuur met de leden al brainstormend in gesprek gaat. In samenspraak met de leden wenst het bestuur een keuze te maken hoe nu verder als vereniging.

-Brainstorm en ter besluitvorming-

d. Prioritering Jaarplannen

Gezien onderbezetting in het bestuur, zijn de vorderingen voor de jaarplannen 2019-2020 nog niet zover als het bestuur wenst. Graag kijken we samen met jullie leden naar de plannen die er liggen, welke voor de leden van belang zijn en waar jullie vinden dat prioriteiten liggen.

-Ter bespreking en besluitvorming-

e. Beslissingsbevoegdheid bestuur

Toestemming van leden om bij niet voltalligheid, (stemming) toestemming te krijgen voor het nemen van beslissingen namens alle leden.

-Ter goedkeuring middels stemming-

f. Terugkoppeling Heidag 2019

Ondanks dat het bestuur niet voltallig is, zijn ze er nog steeds.

Dat is niet altijd even makkelijk. Maar tegelijkertijd ook wel iets om trots op te zijn. Echter vinden we het nu wel zodanig zorgwekkend worden dat we met jullie willen nadenken over mogelijkheden. Onze wens is een meer positievere insteek. Dit is wat het bestuur besproken heeft op de afgelopen heidag in mei. Hoe worden we een bruisende vereniging voor en door leden? Hier zouden we graag met jullie over willen brainstormen.

-Ter bespreking-

g. Ingekomen stukken

-Ter informatie-

h. Rondvraag en Sluiting

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht