Algemene vragen als lid, lid worden en dergelijke kunnen naar info@nvpmt.nl. Dit adres linkt naar het secretariaat van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. 

Vragen van patiënten, patiëntenorganisaties, verwijzers of belangstellenden: u kunt eveneens contact opnemen met ons secretariaat via info@nvpmt.nl. Het secretariaat zal u dan naar de juiste conctactpersoon verwijzen. 

Via het onderstaande formulier kunt u contact opnemen met de NVPMT. Wilt u contact opnemen met een specifieke werkveldgroep, kijk dan op de betreffende werkveldgroep-pagina.
Wil je specifiek contact opnemen, kun je bestuursleden bereiken via de mail, op de betreffende bestuursleden-pagina.
Wil je je adres wijzigen, ga dan naar MIJN FVB (rechts bovenin)

Secretariaat van de NVPMT/FVB:

voorzitter@nvpmt.nl

secretaris@nvpmt.nl 

penningmeester@nvpmt.nl

opleiding@nvpmt.nl

werkveldgroepen@nvpmt.nl

onderzoek@nvpmt.nl

webmaster@nvpmt.nl