Bestuur

De NVPMT staat onder algemene leiding van het bestuur. Het bestuur wordt gekozen op de algemene ledenvergadering van de NVPMT. Samen met haar leden ontwikkelt het bestuur een beleid om de doelstellingen van de vereniging zo goed mogelijk te realiseren. Het bestuur ziet toe op de naleving van de statuten en reglementen van de vereniging. Het bestuur vergadert een aantal keren per jaar. Het bestuur, of namens haar, haar leden, participeert in diverse gremia die van belang zijn voor de positionering van de NVPMT. Het bestuur wordt ondersteund door leden, commissies, stuurgroepen, werkgroepen en werkveldgroepen. 

 

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Vacature  

 • Dagelijkse leiding, bestuurlijke coördinatie, externe vertegenwoordiging, beleidsvoorbereiding;
 • Email: voorzitter@nvpmt.nl

Wilma Cligge: Penningmeester 

 • Financiële en juridische zaken, rechtspositionele belangenbehartiging;
 • Email: penningmeester@nvpmt.nl 

Femke Marije Klaver: Secretaris 

 • Dagelijkse zaken, tips en vragen, belangenbehartiging en PR & communicatie;
 • Email: secretaris@nvpmt.nl 

 

Algemeen bestuur

Het dagelijks bestuur wordt aangevuld met enkele leden, die een speciaal aandachtsgebied hebben. Dit zijn: 

Barry Reijs: 

 • Kennisinnovatie werkveldgroepen;
 • Email: werkveldgroepen@nvpmt.nl 

Norbert Nijland: 

 • Kennisinnovatie onderzoek, beleidsvoorbereiding, aansturen werkgroepen/’derden'; 
 • Email: onderzoek@nvpmt.nl 

Brechje Tijssen: 

 • Bij- en nascholing (overleg met opleidingen, de commissie van toelating en het contact met organisaties van bij en nascholing voor het aanvragen van accreditatie en de (her)registratie via het Register Vaktherapie); 
 • Email: opleiding@nvpmt.nl

 

Secretariaat

De praktische werkzaamheden rondom het secretariaat wordt uitgevoerd door het bureau van de FVB. De medewerkers kun je bereiken op 030-2800432 of via info@nvpmt.nl.