Bestuur

De NVPMT staat onder algemene leiding van het bestuur. Het bestuur wordt gekozen op de algemene ledenvergadering van de NVPMT. Samen met haar leden ontwikkelt het bestuur een beleid om de doelstellingen van de vereniging zo goed mogelijk te realiseren. Het bestuur ziet toe op de naleving van de statuten en reglementen van de vereniging. Het bestuur vergadert een aantal keren per jaar. Het bestuur, of namens haar, haar leden, participeert in diverse gremia die van belang zijn voor de positionering van de NVPMT. Het bestuur wordt ondersteund door leden, commissies, stuurgroepen, werkgroepen en werkveldgroepen. 

Onderstaand een overzicht van het huidige bestuur. Echter zijn er een aantal vacatures. Heb je interesse? Deze vind je onderaan deze pagina.

 • Voorzitter: Norbert Nijland  
 • Dagelijkse leiding, bestuurlijke coördinatie, externe vertegenwoordiging, beleidsvoorbereiding;
 • Email: voorzitter@nvpmt.nl
 • Kennisinnovatie werkveldgroepen - Barry Reijs: 
 • Kennisinnovatie werkveldgroepen;
 • Email: werkveldgroepen@nvpmt.nl
 • Kennisinnovatie opleidingen - Brechje Tijssen: 
 • Bij- en nascholing (overleg met opleidingen, de commissie van toelating en het contact met organisaties van bij en nascholing voor het aanvragen van accreditatie en de (her)registratie via het Register Vaktherapie); 
 • Email: opleiding@nvpmt.nl

 

SECRETARIAAT

Het secretariaat is bereikbaar voor alle  praktische werkzaamheden en voor vragen rondom de vereniging en lidmaatschap. Deze wordt uitgevoerd door het bureau van de FVB.

 • De medewerkers kun je bereiken op 030-2800432 (maandag, dinsdag en donderdag) of via info@nvpmt.nl

 

BESTUUR VACATURES

 • Penningmeester
 • Secretaris
 • Kennisinnovatie onderzoek 

Ben, of ken je iemand die een van deze taak zou willen vervullen? Laat het dan weten via info@nvpmt.nl

Wist je dat ook een deelbestuurstaak mogelijk is?!

Mocht je vragen hebben, of de volledige functieomschrijving willen ontvangen, stuur ons dan een email of bel ons op 030-2800432 (maandag, dinsdag en donderdag)