15 december 2020 9:30 - 16:15

Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren

Thema:
Overgewicht en obesitas bij kinderen is de laatste jaren toegenomen. Ruim 12 procent van alle kinderen is te zwaar, waardoor zij een verhoogde kans hebben op fysieke en psychosociale gezondheidsproblemen. De nadelige lichamelijke en mentale gevolgen dragen bij aan een verminderde kwaliteit van leven. Het aanleren en motiveren van gezonde leefstijlgewoonten op jonge leeftijd is de beste strategie in de strijd tegen overgewicht op latere leeftijd. Maar welke methodieken werken nu echt? Hoe betrek je de ouders bij de behandeling? Hoe zitten de mechanismen die overgewicht in de hand werken in elkaar en wat is de psychologie daarachter?

Vroegtijdige diagnostiek van overgewicht en obesitas bij kinderen is van groot belang! Herken de signalen en bied de juiste ondersteuning.

Onder leiding van deskundige sprekers komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Oorzaken, gevolgen en onderliggende problematiek van overgewicht en obesitas bij kinderen
 • Eetlustregulatie - honger en verzadiging - hoe werkt het?
 • Emotioneel eten, verstoord eetgedrag, stress en emotieregulatie bij obese kinderen en jongeren
 • Psychologische mechanismen die abnormaal eetgedrag in stand houden
 • Wat is de invloed van voeding bij overgewicht? - behandeling van overgewicht en obesitas door de diëtist
 • Landelijk model Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas; visie, proces, partners, financiën
 • Hoe gaat u in gesprek met het kind en de ouders en hoe motiveert u tot een gezondere leefstijl?

Voor dit congres is het mogelijk om fysiek óf online deel te nemen. Meer informatie over de prijzen vindt u bij het tabblad “Kosten en korting”. U kunt uw keuze aangeven bij uw inschrijving. De accreditatie is toegekend voor fysieke deelname. Voor de online deelname is de accreditatie nog in aanvraag.

Deze dag is bedoeld voor:

 • Medisch specialisten
 • Jeugdartsen
 • Kinderartsen
 • Verpleegkundigen 
 • Verpleegkundig specialisten
 • (kinder en jeugd)Psychologen
 • Diëtisten
 • Ergotherapeuten
 • Paramedici
 • Orthopedagogen
 • Psychotherapeuten
 • Jeugdzorgwerkers
 • Psychiaters
 • Maatschappelijk werkers
 • Huisartsen

En overige geïnteresseerden.

Datum, tijd en locatie
Dinsdag 15 december 2020
09:30 - 16:15 uur
Leerhotel Het Klooster, Amersfoort

Deelnemersprijs:
Uw investering voor dit congres is € 395,- (excl. btw en kortingen) voor het volledige programma inclusief heerlijke lunch, digitaal naslagwerk, hand-outs en koffie/thee.

Bij online deelname via een livestream betaalt u € 275,- (excl. btw en onderstaande kortingen*) inclusief digitale hand-outs en naslagwerk.

NB: voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners, therapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen, diëtisten en (andere) paramedici hanteren wij een speciale korting van €100,- (reeds verwerkt in het inschrijftarief).

Accreditatie:

Voor deze studiedag wordt accreditatie aangevraagd voor:

 • Cognitief gedragstherapeuten – VGCt
 • Jeugdzorgwerkers - SKJ
 • Kinder- en jeugdpsychologen - NIP K&J 
 • Klinisch (neuro)psychologen, GZ-psychologen, Psychotherapeuten - FGzPt - (6 punten toegekend)
 • ‚ÄčErgotherapeuten
 • Cliëntondersteuners
 • Maatschappelijk werk
 • Psychodiagnostisch Werkenden
 • Sociaal Agogen
 • Sociaal Werker

Medisch specialisten - ABAN alle medisch specialisten waaronder:

 • Kinderartsen
 • Jeugdartsen
 • Huisartsen
 • Orthopedagogen – NVO 
 • Psychotherapeut - NVP 
 • Paramedici - ADAP 
 • Diëtisten 
 • Ergotherapeuten
 • Register Vaktherapeuten - SRVB
 • Verpleegkundigen - Kwaliteitsregister V&V 
 • Jeugdverpleegkundige
 • Kinderverpleegkundige
 • GGZ
 • Diabeteszorg
 • Verpleegkundig specialisten - VSR
 • Leefstijlcoaches - KABIZ - (6 punten toegekend)
 • Praktijkondersteuners - LV POH-GGZ - (6 punten toegekend)
   

Heeft u een suggestie voor accreditatie? Mail dan uw verzoek naar Sanne Brands en wij nemen uw verzoek in overweging.
Wilt u de afbeelding in een hogere resolutie? Mail dan naar info@medilex.nl
 

Website

https://www.medilex.nl/congressen/obesitaskinderen/congres