VGZ

Actieve Leden Werkveldgroep VGZ:

Bas Huizinga (vz), Jantje Dijkstra, Klaske Willy Herder, Irma de Leeuw,

Contactadres:

vgz@nvpmt.nl

De werkveldgroep VGZ richt zich momenteel (februari 2017) op drie speerpunten;

1. De kennisbank;

In een projectgroep wordt o.l.v. Bas bekeken hoe de kennisbank verder ontwikkeld kan worden en uiteindelijk gekoppeld kan worden aan een nipt brede projectgroep, los van de werkveldgroep VGZ. Gekeken wordt naar o.a.;

  • De lay out van de kennisbank,
  • Indeling van de inhoud; zoektermen, classificeren op soort content (scriptie, module, wetenschappelijk artikel, enz.),
  • Verder promoten en vullen van de kennisbank,
  • Onderzoeken van manieren waarop en door wie de kennisbank-site aangepast kan worden.

2. De studiedag;

In een projectgroep wordt o.l.v. Klaske Willy een studiedag voor PMT-ers werkzaam in de VGZ voorbereid. Deze dag zal georganiseerd worden eind 2017 of begin 2018. Momenteel wordt onderzocht;

  • Wat zijn thema’s binnen de PMT in de VGZ?
  • Wat zijn interessante sprekers/workshop leiders?
  • Hoe ziet de logistiek eruit; locatie, catering ed.?
  • Is het mogelijk om samen te werken met een andere vaktherapie-werkveldgroep?

3.  Onderzoek

Er is vanuit de kenniskring Bewegen Onderzoek en Welzijn van de Hogeschool Windesheim een aanvraag voor een RAAK Subsidie gedaan betreffende een vooronderzoek naar Seksueel Trauma bij mensen met lichte verstandelijke beperkingen en de inzet van psychomotorische therapie. Vanuit de werkveldgroep willen we nauw betrokken blijven bij het eventuele onderzoek en kijken waar we input kunnen leveren.

Hiernaast beantwoorden we vragen vanuit de achterban m.b.t. zowel vakinhoudelijke, organisatorische als financiële zaken en zijn we contactpunt voor het bestuur en de opleidingen m.b.t. zaken die betrekking hebben op ons werkveld zoals; het nadenken over de invulling van workshops /lezingen voor studiedagen van de nipt/feb of een masterclass op Windesheim.

Mocht je vragen, leuke ideeën of tijd over hebben, aarzel niet en stuur een mail!

Inloggen
Change this in Theme Options