Trauma

Werkveldgroep Trauma

 

 

Actieve Leden Werkveldgroep Trauma:

Minke van de Kamp, Ingrid Nissen, Marieke Hoven, Mia Scheffers, Maike Hoek, Nanci Nievaard, Jan Abbas, Martijn Fabius, Leon Stoffels, Hanneke Potman, Annemieke Plouvier, Sjoukje Verveld,

 

Contact adres, mail to:

trauma@nvpmt.nl

 

Laatst vergaderring:

Invullen

 

Eerstvolgende vergadering:

2 juni 2015

 

Eerstvolgende relevante informatiebijeenkomst:

13 juni 2015 een congres is in Luxemburg over PMT bij ouderen in Frankrijk, Nederland en Duitsland. Namens de WVG ouderen zal Charlotte Cecillon vertellen over de PMT in Nederland.

 

Laatste nieuwsbrief:

Invullen

 

Eerstvolgende nieuwsbrief:

Invullen

 

Algemene informatie werkveldgroepen:

De NVPMT kent binnen haar verenigingsstructuur in 2013 twaalf werkveldgroepen met PMT-ers die verbonden zijn aan een bepaalde cliëntpopulatie. Een werkveldgroep verenigt PMT-ers werkzaam binnen een werkveld en stelt zich ten doel om PMT in dit werkveld te ontwikkelen, uit te voeren en te bevorderen. De werkveldgroep heeft een beleidsinitiërende rol richting het bestuur en behartigt professionele belangen van onze leden, zowel binnen de NVPMT als ook daarbuiten. De werkveldgroepen bestaan uit vier tot acht leden en hebben bijeenkomsten met een frequentie van drie tot zes keer per jaar. Deze leden zijn werkzaam in het betreffende werkveld. Iedere werkveldgroep bezit een hoge concentratie van kennis en kunde op zowel organisatorisch als inhoudelijk gebied. De werkveldgroep voedt en wordt gevoed door PMT-ers die werkzaam zijn in het betreffende werkveld. Aansturing en facilitering van de werkveldgroepen vanuit de NVPMT geschiedt via de portefeuille belangenbehartiging in de persoon van Léon Stoffels. De werkveldgroep werkt aan de hand van een jaarplan en jaarverslag. Dit wordt samengesteld door de werkveldgroep. De activiteit en productiviteit van de werkveldgroep is nodig en noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling en positionering van PMT in het werkveld. De werkveldgroepen zijn met veel specifieke kennis, ervaring en expertise ´het kloppend hart´ van de NVPMT.

 

 

Werkveldgroep Trauma

Actieve Leden: Minke van de Kamp, Ingrid Nissen, Marieke Hoven, Mia Scheffers, Maike Hoek, Nanci Nievaard, Jan Abbas, Martijn Fabius, Leon Stoffels, Hanneke Potman, Annemieke Plouvier,  Saskia Bieleveldt , Bart van Arensbergen en Sjoukje Verveld.

 

Nanci Nievaard en Leon Stoffels zijn dit jaar gestopt als leden. Sjoukje Verveld blijft net als vorig jaar op afstand actief lid. Saskia Bieleveldt en Bart van Arensbergen zijn de werkveldgroep komen versterken dit jaar. De werkveldgroep Trauma heeft al weer haar vierde bestaansjaar achter de rug. Er zijn afgelopen jaar 3 live bijeenkomsten geweest. In april, juli en november.

Dit jaar heeft de werkveldgroep veel ondersteuning geboden aan het RAAK project “Beweging in Trauma”. Dit is een onderzoek naar de effectiviteit van een stabilisatiemodule PMT bij trauma gerelateerde problematiek. Voor de ontwikkeling van de module was het als eerste van belang het draagvlak te toetsen. Tijdens de live bijeenkomst in april is er in tweetallen over een aantal stellingen gediscussieerd. Dit leidde weer tot nieuwe vragen en gezichtspunten waar de RAAK modulecommissie weer verder mee kon.

In juli is er verder gekeken naar het voorstel van de modulegroep RAAK over de globale inhoud van de module.

 

Dit jaar zijn er twee themanummers over Trauma verschenen van het Tijdschrift voor vaktherapie. Met in totaal drie artikelen hebben een aantal leden van de werkveld groep hier een bijdrage aan geleverd.

Ook is het boekje “DIS-zorg, Kwaliteitscriteria vanuit cliëntenperspectief” verschenen. Het is voortgekomen uit het project “Goud in Handen Plus”, waarbij Het Ondersteuningsburo voor patiëntenorganisaties (HOB) en Caleidoscoop, de landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis, kwaliteitscriteria hebben beschreven voor deze patiëntengroep.

Ingrid Nissen en Marieke Hoven namen deel aan de klankbordgroep.

Het boekje werd gepresenteerd op het Congres ‘Kansen en obstakels in de pychotraumahulpverlening.’ Saskia Bieleveldt had hier een posterpresentatie en Mia Scheffers en Janneke Hatzman (met medewerking van Maike Hoek) hebben hier een minisymposium aangeboden over trauma en lichaamsbeleving.

 

Verder was er en is er nog steeds de wens om deel te nemen aan productontwikkeling ondersteund en georganiseerd door de NVPMT/FVB. Door de werkzaamheden voor RAAK, waar een heel aantal leden druk mee zijn, lukte het niet om dit ook te organiseren in 2014. Dit staat dus op de agenda van de werkveldgroep voor 2015.

 

In samenwerking met Windesheim is er een masterclass Trauma tot stand gekomen die dit voorjaar zal plaatsvinden. Mia Scheffers en Hanneke Potman zullen deze verzorgen.

 

Mia, Minke en Ingrid zijn dit jaar ook bezig geweest met een inventarisatie voor evidentie binnen de PMT in ons werkveld.

Ondanks organisatorisch zwaar weer, loopt het onderzoek van Minke over PMT Diagnostiek bij PTSS nog steeds en leveren we als PMT-ers van de werkveldgroep hier ook onze bijdrage aan.

 

Voor veel PMT-ers is het een moeilijke tijd op de instellingen waar men werkt. Bij GGZ Centraal en bij PsyQ zijn een aantal van ons boventallig verklaard, wat betekende dat sommigen ook hebben moeten stoppen met het werken met deze doelgroep. Dit is een hard gelag voor iedereen persoonlijk, om je expertise niet meer uit te kunnen voeren. Maar ook voor de cliënten met deze problematiek die het zonder PMT moeten doen.

We hopen dan ook op andere tijden en meer evidentie over hoe belangrijk PMT is bij deze doelgroep.

 

Jaardoelen 2015:

Bijdrage leveren aan module ontwikkeling en effectiviteitonderzoek Beweging in Trauma

Deelname productontwikkeling CMPO

Organiseren studie (mid)dag

Masterclass Trauma

Meer betrekken en informeren van belangstellende NVPMT leden.

 

Leden beter leren kennen? Zie hieronder

 

 

Nieuwe deelnemer is Bart van Arensbergen, beschrijving volgt nog.

Annemieke Plouvier

Senior lid NVMPT, sinds 1993, (met registratie). MA, BC-DMT. (Opgeleid als dans-en beweginstherapeute in de VS. ) Sinds 7 jaar werkzaam bij PsyQ Poli Psychotrauma Rotterdam. Daarvoor 17 jaar bij de RIAGG Rotterdam Rijnmond-Zuid. Tevens werkzaam bij Codarts, Master Danstherapie als supervisor en lid researchcommittee.

Minke van de Kamp

Opgeleid aan de Vrije Universiteit, Faculteit Bewegingswetenschappen.

Sinds 2007 werkzaam bij PsyQ, zorgprogramma’s persoonlijkheidsproblematiek en psychotrauma.

Bezig met promotieonderzoek naar PMT bij PTSS, daaronder valt: de betrouwbaarheid en validiteit van het PMDI (een psychomotorisch observatie-instrument) voor het in kaart brengen van traumaklachten en daaraan gerelateerde behandelindicaties voor PMT behandeling, een review over de effectiviteit van lichaams- en bewegingsgerichte interventies bij PTSS en een theoretisch onderzoek naar lichaamsbewustzijn en houdingsregulatie bij PTSS.

Ingrid Nissen

Psychomotorisch therapeut sinds 1996. Inmiddels op verschillende plekken gewerkt, altijd met persoonlijkheidsproblematiek en trauma. Sinds 2007 werkzaam binnen specialistisch centrum tav vroegkinderlijk trauma.

Momenteel werkzaam bij

* Altrecht; Top Referent Trauma Centrum in functie als psychomotorisch therapeut (senior)

* Windesheim; opleiding Master Psychomotorische Therapie in de functie van projectleider

Motivatie tav deelname werkveldgroep: bundelen en ontwikkelen van kennis tav psychomotorische behandelingen bij trauma.

Maike Hoek

Ik werk bij GGZ Centraal voor een afdeling gespecialiseerd in traumabehandeling en in de kinder- en jeugdpsychiatrie. In 2013 heeft ze de Master PMT opleiding afgerond.

Marieke Hoven.

Ik ben sinds 2004 ben ik werkzaam bij TRTC (Top Referent Trauma Centrum) Transit te Ermelo. Dit is onderdeel van GGz Centraal. Het is een transmuraal centrum waarbij mensen klinisch kunnen worden opgenomen of in deeltijd of ambulant hun therapie kunnen volgen.

Hier werk ik met mensen met dissociatieve stoornissen en Complexe PTSS. Zowel in groepen als individueel.

In 2003 ben ik afgestudeerd aan de Calo Bewegingsagogie en Psychomotorische Therapie en in 2010 heb ik de Master Psychomotorische Therapie afgerond.

Verder hoop ik in 2015 de opleiding Sensorimotor Psychotherapy af te ronden.

Mia Scheffers

Ik ben opgeleid als bewegingswetenschapper aan de VU en volgde daar ook de postdoctorale opleiding bewegingspsychotherapie. Na mijn eerste baan op de PAAZ van het Geminiziekenhuis in Den Helder, ben ik overgestapt naar Centrum ’45, waar ik ruim 20 jaar werkzaam ben geweest. Daarnaast heb ik meer dan 12 jaar in Amsterdam een eigen praktijk gehad, de praktijk voor Integratieve Bewegingstherapie, samen met Gaby Staudenmayr. Op beide werkplekken stond de behandeling van traumagerelateerde problematiek centraal.

Ik ben tevens opgeleid als seksuoloog (PDBO RINO Amsterdam) en supervisor.

Ik heb vijf jaar als docent aan de Faculteit der Bewegingswetenschapen gewerkt. Momenteel ben ik verbonden aan het Kenniscentrum Bewegen en Educatie van Hogeschool Windesheim en aan het lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn. Ik ben bezig met een promotieonderzoek naar lichaamsbeleving bij psychiatrische patiënten en ben verbonden aan het RAAK project ‘Beweging in trauma’. Binnen de werkveldgroep trauma voer ik het secretariaat.

Saskia Bieleveldt

Ik ben werkzaam als Psychomotorisch therapeut bij Stichting Centrum ’45 en Equator Foundation en trajectbegeleider bij Equator Foundation te Diemen. Als trajectbegeleider begeleid ik cliënten bij de participatie in de maatschappij. Ik werk met vluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel. Mijn opleidingen zijn:

HBO Windesheim, bewegingsagogie en psychomotorische therapie, te Zwolle

VO-PMT te Zwolle

Sensorimotor psychotherapie; level 1 afgerond en nu bezig met level 2.

Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen: training tot trajectbegeleider.

Jan Abbas. Na een studie Bewegingswetenschappen ben ik sinds 25 jaar werkzaam als psychomotorisch therapeut. In de loop der tijd heb ik verschillende specialismen ontwikkeld, waaronder agressieregulatie en runningtherapie. De laatste 10 jaar voornamelijk op het gebied van psychotrauma en persoonlijkheidsstoornissen. De opleiding tot sensorimotor psychotherapeut hoop ik in 2015 af te ronden (level 3). Ik werk bij de GGZ NHN, centrum voor persoonlijkheidsstoornissen en trauma en ben daarnaast werkzaam in mijn eigen praktijk.

Hanneke Potman

Werkzaam als Supervisor aan de PMT opleiding van de HAN, tevens freelance docente Lichaamsgerichte methodieken.

Ruime ervaring bij een GGZ instelling met allerlei doelgroepen.

Mijn PMT specialisaties zijn gericht op de volgende pathologieën: complexe PTSS ( Sensor Motor Therapy, Ogden) en borderline persoonlijkheidsstoornis (DGT methodiek toegepast op lijf en bewegingsgedrag, Gendlin)

 

Inloggen
Change this in Theme Options