Revalidatie

Werkveldgroep Revalidatie

 

 

Contact adres, mail to:

revalidatie@nvpmt.nl

 

Werkveldgroep Revalidatie

Actieve leden werkveldgroep: Lia van der Maas (VZ), Bart Engelen, Jacqueline van Essen en aankomend lid Elisa Nijenhuis.

Hoofddoel voor 2014: Alles stond in het kader van de ontwikkeling product Chronische Pijn Revalidatie. Product is inmiddels bijna afgerond. Gestopt met deelname aan de werkgroep zijn Jaap jan Feenstra en Han Budde.

Hoofddoel voor 2015 is: Opstarten van bijeenkomsten werkveldgroep. Lijn uitzetten voor 2015/2016. Bijeenkomsten plannen.

 

Activiteit:           Resultaat: Medewerking:
4 maal uitbrengen nieuwsbrief Er is 1 nieuwsbrief uitgebracht in april. Volledige werkveldgroep
2 maal een bijeenkomst houden voor de achterban Een eerste bijeenkomst was in de vorm van de werkveldcontactdag op 31 januari op de HAN. Deze is zeer succesvol verlopen met een grote opkomst van PMT-ers uit het werkveld (37) en studenten (33).

 

Een tweede bijeenkomst is er geweest in juni op Reade Amsterdam. Deze stond in het teken van het product dat wordt geschreven. Het aantal deelnemers was 15, de interesse was zeer hoog echter merken we dat steeds meer mensen de ruimte niet krijgen van hun werkgever om naar dit soort bijeenkomsten te komen.

 

Volledige werkveldgroep

 

 

 

 

Lia van der Maas en Joske Miedema

 

Reade centrum voor revalidatie en reumatologie

Ledenaantal van de werkveldgroep naar 6 Er zijn nog 3 actieve leden over. Een vierde lid heeft zich aangemeld. Dit blijft een lastig punt. Volledige werkveldgroep
Lesgeven binnen opleidingen Er zijn lessen gegeven in de minor lichaam en geest op de HAN

Er zijn lessen gegeven op Windesheim binnen de casuïstiek lessen

Bart Engelen

 

JaapJan Feenstra

Productontwikkeling Het product voor PMT bij chronische pijn in de revalidatie is nagenoeg afgerond. Bart Engelen

Lia van der Maas

Dorien Mars

Ilse Thijssen

Hilde Huizinga

Joske Miedema

 

Inloggen
Change this in Theme Options