Ouderen

Doelstelling van de werkveldgroep

De Werkveldgroep Ouderen, orgaan van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT), is een landelijk netwerk van psychomotorisch therapeuten (PMT-ers) werkzaam met ouderen. De werkveldgroep fungeert als aanspreekpunt voor diverse mensen, opleidingen en andere partijen. Tijdens de bijeenkomsten, die vier keer per jaar worden georganiseerd, staan het delen van kennis en ervaring en het profileren als discipline op de voorgrond.

De leden
De leden van de werkveldgroep werken allen als psychomotorisch therapeut met ouderen; zoals in verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ instellingen, extramurale projecten of dagbehandeling. Leden van de werkveldgroep dienen lid te zijn van de NVPMT. Naast leden kent de werkveldgroep meerdere belangstellende leden, die middels e-mail op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen van de werkveldgroep en worden uitgenodigd voor studie(mid)dagen.

De actieve leden voor 2016:
Anneke vd Kamp
Annemiek de Vette
Federico Buma
Femmy van der Voort
Freddie Hartman
Jiska Huetink
Mirjam van de Woord
Naima Bernatek
Ramona Paans
Ruth The
Samantha Stringa
Suzanne de Lange

Contactadres: ouderen@nvpmt.nl
De laatste vergadering heeft op 26 november 2015 plaats gevonden.

De nieuwe bijeenkomsten in 2016 staan gepland op:
8 maart 2016
1 juni 2016
15 september 2016 + de jaarlijkse studiemiddag
25 november 2016

Tot slot het jaarverslag van 2015, zie bijlage

Jaarverslag WVG Ouderen2015

 

Inloggen
Change this in Theme Options