OLK

WERKVELDGROEP ONVERKLAARDE LICHAMELIJKE KLACHTEN (PMT-OLK)

 

Doelstellingen:

•      Opzetten van wetenschappelijk multicenter onderzoek naar het effect van PMT op OLK-

problematiek zoals bijvoorbeeld chronische pijnstoornissen, chronische vermoeidheid,

conversie stoornissen en andere onverklaarde lichamelijke klachten.

  • Uitwisselen van klinische expertise op OLK-gebied
  • Organiseren van (delen van) studiedagen; actieve participatie in onderwijs aan relevante opleidingen voor medisch specialisten, WO- en HBO-studies.
  • Profilering van PMT bij OLK door middel van voordrachten, workshops, publicaties (participatie in) onderzoek.
  • Uitwisselen van literatuur en onderlinge presentaties over literatuur

 

De werkveldgroep PMT-OLK is opgericht op 14 september 2010 te Gorinchem op het centrum voor Onverklaarde Lichamelijke Klachten (COLK) onderdeel van Yulius.(officieel als werkveldgroep van de NVPMT gestart op 14 oktober 2011.

Aan de PMT-OLK  nemen regelmatig  PMT-ersdeel van de volgende centra: COLK te Gorinchem, Altrecht Psychosomatiek te Zeist, GGZ inGeest specialistische polikliniek Psychosomatiek te Amsterdam, SEIN te Heemstede, READE / Windesheim, en andere ziekenhuizen en eigen praktijken in den lande.

Schuif gerust een keertje aan bij onze bijeenkomsten als je geïnteresseerd bent  of meld je aan bij de voorzitter(E-mail).

 

Activiteiten:

1.Er is een lijst  met PMT behandelaars die ervaring hebben met de deelgebieden van de  OLK populatie. Sascha Broekmans beheert deze.

2. Op LinkedIn  zijn we als werkgroep te vinden onder: werkveldgroep onverklaarde lichamelijke klachten (PMT-OLK) . Doortje König is degene die toelating van nieuwe leden verzorgt

3. Er komt email/advies plek, waar overleg kan worden gepleegd over mogelijke probleemgevallen op het gebied van psychosomatiek en conversie. Er is een Email-adres  aangemaakt: pmt.olk@outlook.com. Gedurende een jaar zal Edith Kind de e-mails beantwoorden of doorsturen naar mede werkgroep leden.

 

 

Actieve Leden Werkveldgroep PMT-OLK:

Joy goffin, Dorothea König , Sacha broekmans, Eva keilhacker, Evelien van straaten, Robert aussen, Edith kind, Brechje tijssen, Annelies kazemier-Vos, Bella Martens, felice Michiels, Hanneke Kalisvaart en John Baas.

 

Contact adres, mail to:

Invullen

 

Laatst vergaderring:

Invullen

 

Eerstvolgende vergadering:

Invullen

 

Laatste nieuwsbrief:

Invullen

 

Eerstvolgende nieuwsbrief:

Invullen

 

Algemene informatie werkveldgroepen:

De NVPMT kent binnen haar verenigingsstructuur in 2013 twaalf werkveldgroepen met PMT-ers die verbonden zijn aan een bepaalde cliëntpopulatie. Een werkveldgroep verenigt PMT-ers werkzaam binnen een werkveld en stelt zich ten doel om PMT in dit werkveld te ontwikkelen, uit te voeren en te bevorderen. De werkveldgroep heeft een beleidsinitiërende rol richting het bestuur en behartigt professionele belangen van onze leden, zowel binnen de NVPMT als ook daarbuiten. De werkveldgroepen bestaan uit vier tot acht leden en hebben bijeenkomsten met een frequentie van drie tot zes keer per jaar. Deze leden zijn werkzaam in het betreffende werkveld. Iedere werkveldgroep bezit een hoge concentratie van kennis en kunde op zowel organisatorisch als inhoudelijk gebied. De werkveldgroep voedt en wordt gevoed door PMT-ers die werkzaam zijn in het betreffende werkveld. Aansturing en facilitering van de werkveldgroepen vanuit de NVPMT geschiedt via de portefeuille belangenbehartiging in de persoon van Léon Stoffels. De werkveldgroep werkt aan de hand van een jaarplan en jaarverslag. Dit wordt samengesteld door de werkveldgroep. De activiteit en productiviteit van de werkveldgroep is nodig en noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling en positionering van PMT in het werkveld. De werkveldgroepen zijn met veel specifieke kennis, ervaring en expertise ´het kloppend hart´ van de NVPMT.

 

Jaarverslag 2014

Actieve leden:  Hanneke Kalisvaart, Joy Goffin, Sascha Broekmans, Edith Kind, Dorothea Koenig, Brechje Tijssen, Robert Aussen, Eva Keilhacker, Annelies Vos, Bella Martens en Félice Michels (Voorzitter). Begin 2014 is Bella Martens als kernlid deel gaan uitmaken van onze werkveldgroep. Evelien van Straaten heeft onze WVG helaas halverwege het jaar verlaten maar blijft geïnteresseerde.

 

PMT-OLK heeft 3 bijeenkomsten gehouden voor kernleden en geïnteresseerden; op 31/1/14 te COLK Gorinchem; 10/6/14 te Altrecht Psychosomatiek Zeist en op 19/9/14 in het Tweesteden Ziekenhuis te Tilburg.

 

Onderwerpen die wij in 2014 behandeld hebben en door ons ontplooide activiteiten waren

(in willekeurige volgorde):

1.   Het (gaan) geven van Masterclasses op Windesheim i.s.m. de NVPMT: vooral Joy en

Hanneke voelen daar voor. We hebben mogelijke inhouden besproken en het profiel

Master-docent dat was toegestuurd, besproken. Hanneke geeft al les op de VU Amsterdam

en op Windesheim.

2.   Handleiding en richtlijn werkveldgroepen (vanuit Bestuur NVPMT): het lijkt goed dat

deze er zijn, ter kennisgeving aangenomen.

3.   Positie van PMT-OLK op LinkedIn. Ons besluit om een besloten groep te blijven. In

tweede instantie volgde het besluit om één communicatiekanaal voor geïnteresseerden te

gebruiken, we kozen voor de NVPMT website en niet voor LinkedIn.

4.   Contacten met onderwijsinstellingen zoals Windesheim en de HAN, wat kunnen we voor

elkaar (gaan) betekenen?

5.   Onze WVG op de website van de NVPMT: informatie voor geïnteresseerden. Ons nieuwe

emailadres is: olk@nvPMT.nl

6.   Inventariseren en onderzoeken van geschikte PMT-vormen voor cliëntengroepen met

OLK, met en zonder hulpmiddelen zoals rollators, kruk(ken) en rolstoelen.

7.   Uitwerking jaarplannen 2014: welke plannen pakken we aan en wanneer.

8.   Productbeschrijving maken over PMT bij OLK i.s.m. de NVPMT: Félice, Joy, Edith,

Dorothea, Brechje en Bella zijn dit aangegaan.

9.   OLK en Persoonlijkheidsstoornissen: presentatie door Bella en zaalwerk door Robert.

10. Profilering door deelname aan de Studiedag NVPMT Ik zeg doen! op 21/11/14 door het

geven van een Workshop met de titel Lichaamsappreciatietraining voor patiënten met

ernstige somatoforme problematiek, door Joy en Robert.

11. Informatie en Nieuws uit de FVB, NVPMT en  het NOLK (Netwerk Onvoldoende

verklaarde Lichamelijke Klachten).

12. Deelname aan de ALV NVPMT op 22/3/14 door Dorothea en Félice, en de ledendag van

het NOLK op 24/4/14 door Bella.

13. Werken met Emotiekaarten en voeldoekjes (van Fa. Emoelens) i.v.m. leren mentaliseren

en gevoelens verwoorden; zaalwerk door Félice.

14. Edith heeft dit jaar 2 artikelen geschreven. 1: De spanning de baas, in het Tijdschrift voor

Vaktherapie nr. 1, 2014. En 2: Psychomotorische Therapie als aanvullende behandeling

bij spanningsgevoelige epilepsie, in Epilepsie, Tijdschrift voor Professionals, jaargang 12,

nr.2.

15. Posterpresentatie over onderzoek naar lichaamstekeningen door Hanneke, waarvoor zij de

posterprijs won! Het betreft: Body drawings as a diagnostic tool for body- relatedness in

patients with severe somatoform disorder. (DKPM, Berlijn).

16. Zaalwerk door Eva: Mindfulness en ademhaling.

17. De naam van onze werkveldgroep, na uitkomen van de DSM5 èn het discussiestuk uit

het Bestuur van de NVPMT over herindeling werkveldgroepen en naamgeving: blijven we

PMT-OLK of -SOLK? Nog geen definitief besluit over genomen.

18. Het behandelen van informatieaanvragen door geïnteresseerden aan onze WVG over bijv.

nazorg voor groepen patiënten met OLK, of PMT bij kinderen met OLK.

19. Oproep tot deelname aan de nieuwe FVB Stuurgroep Producten en Modulen: hier voelt

helaas niemand uit PMT-OLK voor.

20. Ontwikkelingen dynamisch overzicht GGZ en oproep tot Evidenced based PMT bij OLK:

Brief en mails van de NVPMT hierover aan de werkveldgroepleden.

21. Het doorsturen van diverse interessante artikelen over Conversie, Pseudo-epileptische

aanvallen en OLK aan elkaar en geïnteresseerden.

Inloggen
Change this in Theme Options