Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Werkveldgroep KJ&P

 

 

Contact adres, mail to:

kindjeugd@nvpmt.nl

 

Werkveldgroep kinder- en jeugdbehandeling

Actieve Leden 2014 Claudia Emck, voorzitter [VU, Amsterdam], Hanneke Sleeuwenhoek, secretaris [GGz-Centraal, Fornhese, Amersfoort; Windesheim, Zwolle], Caroline Houben [ Bascule, Amsterdam, Semmi, Amsterdam], Janneke Aarts [Curium-LUMC,Leiden], Edith Sierink [Lucertis groep, Rotterdam e.o.]

Charlotte Smit [GGZ kinder & jeugd, Leiden], Maurits Uijting [Windesheim, Zwolle], René de Weerd, penningmeester [GGz-Centraal, Fornhese, Almere]

 

Algemeen

In 2014 is de werkveldgroep 3 keer bij elkaar gekomen. In september heeft Claudia Emck aangegeven haar werkzaamheden voor de werkveldgroep te willen beëindigen. Wij vinden dit allen erg jammer, Claudia heeft de werkveldgroep opgericht en bijna 10 jaar lang met veel enthousiasme en inzet de voorzittersrol op zich genomen. Zij heeft inhoudelijk een grote bijdrage geleverd. Wij hebben 21 november met een etentje op bekende locatie afscheid genomen van Claudia als voorzitter. Een nieuwe voorzitter moet nog gekozen worden.

 

Onderwijs activiteiten

Janneke Aarts en Hanneke Sleeuwenhoek hebben deelgenomen aan studentenforum aan de VU.

Janneke Aarts en Caroline Houben hebben op de NVPMT studiedag een presentatie gegeven van hetproduct “Psychomotorische groepstherapie voor jongeren (12-18 jaar) met Anorexia Nervosa, gericht op het vergroten van de motivatie voor behandeling, op psycho-educatie en op “het herontdekken van het eigen lijf”.
Modulen

Dit jaar hebben Caroline Houben, Janneke Aarts, René de Weerd, Hanneke Sleeuwenhoek en Edith Sierink deelgenomen aan de schrijfgroep van de FVB: productontwikkeling. Dit heeft geresulteerd in het product: Psychomotorische groepstherapie voor jongeren (12-18 jaar) met Anorexia Nervosa, gericht op het vergroten van de motivatie voor behandeling, op psycho-educatie en op het herontdekken van het eigen lijf, van Janneke Aarts, Saskia Appels en Caroline Houben.De bijbehorende module waarop dit product gebaseerd is zal later worden herschreven.

René de Weerd en Edith Sierink zijn vergevorderd in het schrijven van de module: “Agressieregulatie bij kinderen met ODD”

Hanneke Sleeuwenhoek en Winnie Wanders zijn vergevorderd in het schrijven van de module: “Psychomotorische groepsbehandeling voor kinderen met ADHD in de basisschoolleeftijd”. De gehele werkveldgroep leest mee en becommentarieert de producten.

 

Publicaties

Caroline Houben heeft op vraag vanuit het bestuur een artikel geschreven over PMT in het onderwijs. Dit artikel is vertaald in het Engels en gepubliceerd in het Deense vakblad: Psykomotorik, 2014, 2, 16-17, Psychomotor therapy at school”. Komend jaar zal dit artikel ook nog in een Zwitsers vakblad verschijnen.

 

Evaluatie

In het afgelopen jaar hebben de veranderingen in de zorg en daarmee samenhangend het (mogelijk) verdwijnen van werkplekken veel energie van de leden van de werkveldgroep gevraagd. Daarnaast is de nodige tijd geinvesteerd in het ontwikkelen van een product en twee modulen (loopt nog). Vanuit het bestuur van de NVPMT en Hogeschool Windesheim is een beroep gedaan om literatuur aan te leveren om de PMT meer wetenschappelijk te onderbouwen. Hier is door de werkveldgroep gehoor aangegeven in samenwerking met collega’s op het terrein van ADHD, eetstoornissen, traumabehandeling.

 

Netwerk en participatie in relevante werkgroepen

Claudia Emck maakt deel uit van het Platform Bewegen en Hulpverlenen, stuurgroep onderzoek van de NVPMT, researchgroep PMT NVPMT/VU en een onderzoeksgroep van Univesity Nottingham m.b.t. PMT/PsyMot for people with intelectual disabilities.

Maurits Uijting maakt deel uit van team Windesheim en volgt de onderwijsontwikkelingen.

Hanneke Sleeuwenhoek is eerste aanspreekpunt van de werkveldgroep voor vragen uit het veld en houdt contact met belangstellenden (Zie verder schematisch overzicht).

 

Een voorlopige verdeling van onderwerpen :

PMT bij jeugdigen met eetstoornissen (Caroline Houben en Janneke Aarts)

Kinderen met Adhd (Hanneke Sleeuwenhoek en Charlotte Smit)

Moeder-kind behandeling, systemisch werken (Rene de Weerd)

PMT op school ( Caroline Houben)

PMT en traumabehandeling (Edith Sierink)

Doelgroepspecifieke varianten van de PsyMot (Claudia Emck)

Wetenschappelijke/ theoretische onderbouwing ADHD en ASS (Claudia Emck)

Inloggen
Change this in Theme Options