Forensische Psychiatrie

 

Werkveldgroep Forensische psychiatrie

 

 Contact adres, mail to:

forensisch@nvpmt.nl

 

 

Werkveldgroep Forensische psychiatrie

Namen ( actieve leden):

Norbert Nijland, Barry Reijs, Egbert Langstraat, Marjet Ekhart en Pijke Dijkema (gestopt).

Algemene inleiding (kort):

Activiteiten / Resultaten 2014:

Activiteit Resultaat
Organisatie studiedag  Studiedag op 9 mei 2014.

De titel van de studiedag:

de basis van forensische psychomotorische therapie- een nieuw inzicht in ons huidig handelen.

Sprekers: prof. dr. Erik Scherder en dr. Jooske van Busschbach.

 Module en onderzoek werkgroep  Dit jaar hebben een aantal mensen deelgenomen aan het schrijven van een product+ onder begeleiding van het CPMO. Dit product is bijna klaar en zal in mei 2015 gepresenteerd worden.
Uitbrengen nieuwsbrief  Afgelopen jaar zijn er 2 nieuwsbrieven uitgegeven. We streven naar 4 nieuwsbrieven per jaar.
Vragen van studenten/ werkveld en PMT collegae Beantwoord, voorzien van relevante informatie.
Participeren in de netwerkgroep vaktherapeuten forensische psychiatrie. Egbert heeft deelgenomen aan een vergadering en dit zal in 2015 een vervolg krijgen

 

Losse taken: jaarverslag, stukjes website, vakblad, Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

De werkgroep PMT in de forensische psychiatrie is 3 keer face-to-face bijeen geweest te Zwolle en heeft meerdere skype-vergaderingen gehad.

 

Hoe zijn de doelen bereikt?

De werkgroep onderhoudt een e-mail bestand van alle PMT-ers die in de Forensische Psychiatrie werkzaam zijn en verspreidt deze.

Via de nieuwsbrief worden de PMT-ers werkzaam in de FP op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

 

Werkveldgroep ouderen

Namen ( actieve leden): Marleen van Kooten vervulde de functie van voorzitter en Ruth The de functie van secretaris.

Algemene inleiding (kort):

Doelstelling van de werkveldgroep

De Werkveldgroep Ouderen, orgaan van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT), is een landelijk netwerk van psychomotorisch therapeuten (PMT-ers) werkzaam met ouderen. De werkveldgroep fungeert als aanspreekpunt voor diverse mensen, opleidingen en andere partijen. Tijdens de bijeenkomsten, die vier keer per jaar worden georganiseerd, staan het delen van kennis en ervaring en het profileren als discipline op de voorgrond.

 

Actieve en belangstellende leden

De leden van de werkveldgroep werken allen als psychomotorisch therapeut met ouderen; zoalsin verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ instellingen, extramurale projecten of dagbehandeling. Leden van de werkveldgroep dienen lid te zijn van de NVPMT. In 2014 waren 11 actieve leden betrokken bij de werkveldgroep. Naast leden kent de werkveldgroep 30 belangstellende leden, die middels e-mail op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen van de werkveldgroep en worden uitgenodigd voor studie(mid)dagen. Er is een lijst beschikbaar van leden en aangesloten organisaties.

 

Activiteiten 2014

Activiteit:           Resultaat: Medewerking:
Bijeenkomsten van de werkveldgroep. 4 bijeenkomsten, met gemiddeld 6 deelnemers per keer. Data: 10 feb, 13 mei, 10 sept, 27 nov. Diverse leden van de werkveldgroep
Studiemiddag Oplossingsgericht werken met ouderen binnen de PMT 18 deelnemers, onder wie 5 actieve leden van de WVG, waren aanwezig. Herman Prüst

Georganiseerd door Annemiek de Vette, Bartjo van Gils, Mirjam vd Woord, Marleen van Kooten

 

Themamiddag februari “Wensen en behoeften van ouderen in psychiatrie en psychogeriatrie”

 

Met Piet van der Klis discussie gevoerd a.d.h.v. casuïstiek: Afstemmen op de wensen en behoefte van de cliënt; sluit je aan op wat de cliënt in het hier-en-nu uit, of ga je af op wat altijd bij hem of haar paste? Piet van der Klis, leden WVG

 

 

Themamiddag mei “PMT voor mensen met chronische pijn”

 

Theorie m.b.t. de methode van H. van der Meijden en R. Bosscher besproken. Ervaringen uitgewisseld van interventies. Ruth The, leden WVG
Themamiddag november “Symposium Luxemburg 2015” Presentatie en workshop samen gesteld voor symposium in Luxemburg 2015 Charlotte Cecillon, leden WVG
Productontwikkeling NVPMT Product: ‘PMT in groepsverband voor ouderen met apatisch & passief gedrag met als doel de ervaren competentie vergroten’ Federico Buma, Ruth The, Femmy vd Voort, Suzanne de Lange, Cindy vd Bogert
Masterclasses: masterdocent Cindy vd Bogert is aangesteld als masterdocent Cindy vd Bogert, Organisatie NVPMT
Veld Advies Commissie Windesheim Vertegenwoordiging werkveld ouderen Anita Kerklaan en Ellen Calot
CAO VVT Klankbordgroep CAO onderhandelingen Ramona Paans en Jiska Hûetink
Platform GP van Trimbos / NKOP Vertegenwoordiging WVG Ouderen Anita Kerklaan en Ramona Paans

 

 

Inloggen
Change this in Theme Options