Eetstoornissen

Werkveldgroep eetstoornissen

Actieve Leden Werkveldgroep eetstoornissen :

Marlies Rekkers (voorzitter), Aurelie Nieuwenhuijse (secretariaat), Marjon Voskamp, Cees Boerhout, Saskia van Gulik, Inge van Driel (penningmeester) en Adriaan de Bruin

Contact adres, mail to:

eetstoornissen@nvpmt.nl

Laatst vergaderring:

30 Oktober 2014

 

Eerstvolgende vergadering:

Invullen

 

Laatste nieuwsbrief:
Nieuwsbrief_werkveldgroep_mrt__2014

Aankondiging studiemiddag werkveldgroep eetstoornissen 30 oktober 2014 (2)

Eerstvolgende nieuwsbrief:

december 2014

 

Algemene informatie werkveldgroepen:

De NVPMT kent binnen haar verenigingsstructuur in 2013 twaalf werkveldgroepen met PMT-ers die verbonden zijn aan een bepaalde cliëntpopulatie. Een werkveldgroep verenigt PMT-ers werkzaam binnen een werkveld en stelt zich ten doel om PMT in dit werkveld te ontwikkelen, uit te voeren en te bevorderen. De werkveldgroep heeft een beleidsinitiërende rol richting het bestuur en behartigt professionele belangen van onze leden, zowel binnen de NVPMT als ook daarbuiten. De werkveldgroepen bestaan uit vier tot acht leden en hebben bijeenkomsten met een frequentie van drie tot zes keer per jaar. Deze leden zijn werkzaam in het betreffende werkveld. Iedere werkveldgroep bezit een hoge concentratie van kennis en kunde op zowel organisatorisch als inhoudelijk gebied. De werkveldgroep voedt en wordt gevoed door PMT-ers die werkzaam zijn in het betreffende werkveld. Aansturing en facilitering van de werkveldgroepen vanuit de NVPMT geschiedt via de portefeuille belangenbehartiging in de persoon van Léon Stoffels. De werkveldgroep werkt aan de hand van een jaarplan en jaarverslag. Dit wordt samengesteld door de werkveldgroep. De activiteit en productiviteit van de werkveldgroep is nodig en noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling en positionering van PMT in het werkveld. De werkveldgroepen zijn met veel specifieke kennis, ervaring en expertise ´het kloppend hart´ van de NVPMT.

 

Jaarplan Werkveldgroep eetstoornissen 2014:

Invullen

 

Jaarverslag Werkveldgroep Eetstoornissen 2014:

 

Werkveldgroep Eetstoornissen

Actieve leden: Marlies Rekkers (voorzitter), Aurelie Nieuwenhuijse  (secretariaat), Marjon Voskamp,  Cees Boerhout, Saskia van Gulik, Inge van Driel (penningmeester)

Gestart als nieuw werkveld groepslid in november 2014: Adriaan de Bruin

 

Algemeen

De werkveldgroep heeft 2 live bijeenkomsten gehad in Accare te Almere. Op 22 mei en 30 oktober. Op 30 oktober hebben we ook een studiemiddag gehouden, met als titel: “Eetstoornissen en (top)sport”. Op 27 november hebben we een SIG bijeenkomst georganiseerd op NAE congres. Op 21 november hebben we een presentatie gegeven op festival terrein NVPMT studiedag. Er zijn 2 nieuwsbrieven verstuurd en 1 nieuwsflits. Inge van Driel heeft het penningmeesterschap op zich genomen.

 

Projecten & activiteiten

Studiemiddag

Organisatie door: Saskia, Inge en Marjon.

Thema: Eetstoornissen en (top)sport. Lange presentatie van gastspreker: Karin de Bruin.  Korte presentaties van Aurélie Nieuwenhuijse: “apps m.b.t. bewegen” en Marlies Rekkers: “Bewegingsquiz” Totaal aantal deelnemers: 26, waarvan 18 inschrijvingen, 7 werkveldgroepleden en 1 externe spreker. (Van de 18 inschrijvingen waren er 6 geen lid van de NVPMT en was er 1 student lid.)

 

Masterclass

Masterclass eetstoornissen op 22-03-2014, met als onderwerp: agressieregulatie. Cees heeft deze masterclass gegeven. Nieuwe masterclass eetstoornissen met als onderwerp lichaamsbeleving is voorbereid en zal op 23-1-2015 worden gegeven door Marlies Rekkers.

 

SIG bijeenkomst NAE-symposium te Zwolle

We hebben op het  NAE congres  in Zwolle op 27-11-2014 weer een SIG bijeenkomst georganiseerd. Er waren ruim 20 deelnemers!

 

Presentatie werkveldgroep NVPMT-studiedag

Op NVPMT-studiedag in Zwolle op 21-11-2014 hebben we als werkveldgroep (Marlies, Inge, Aurelie & Marjon) op het festival terrein gestaan. We hebben korte presentatie gegeven, waarbij deelnemers mee konden doen aan een bewegingsquiz, die speciaal ontwikkeld is voor eetstoornissen.

 

Productbeschrijving

Marlies Rekkers & Saskia van Gulik zijn product aan het schrijven van het protocol positieve lichaamsbeleving. Zij gaan dit volgens normen NJi en Trimbos (CBO) doen.  Planning afronding product is najaar 2015. Cees Boerhout heeft ook aangegeven een product in de toekomst te willen schrijven t.a.v. agressieregulatie.

 

Onderzoek

•             Marlies is samen met Mia Scheffers bezig met onderzoek naar psychometrische kwaliteiten van de BCS (Body Cathexis Scale). Saskia van Gulik heeft aangegeven dat haar afgenomen vragenlijsten op Accare mogelijk ook gebruikt kunnen worden voor dit onderzoek. Marlies heeft een digitale bestand van de BCS, waarin deze lijst gescoord kan worden naar alle werkveldleden gestuurd, zodat ook andere leden de BCS digitaal kunnen bijhouden en verwerken.

•             Aurelie is bezig met vragenlijsten op gebied van bewegingsdrang. Zij heeft hier toestemming en tijd voor gekregen van haar werkgever Emergis. Het gaat om de vertaling van de vragenlijsten en onderzoek naar psychometrische kwaliteiten. Mogelijk kan Aurelie gebruik maken van onderzoeksbudget van NVPMT en hier een aanvraag voor doen in 2015.

•             Binnen het onderzoek van Cees vindt afronding plaats van het gerandomiseerd onderzoek (RCT)  naar het effect van een PMT Module Agressieregulatie bij Eetstoornissen bij Lentis Groningen, in samenwerking met het Rob Giel Onderzoekscentrum en Lentis Research. De trial in Zutphen is uitgevoerd door Marjon Voskamp in het kader van haar PMT Master afstudeer thesis. De testfase van de Methode voor Stamp Stoot Stem (een psychomotorische gedragsmaat voor agressieregulatie) in het laboratorium van Bewegingswetenschappen Groningen is praktisch afgerond en levert een referentiegroep op van bijna 100 studenten. De opleiding Human Technology van Hanzehogeschool Groningen draagt bij aan het ontwikkelen van een praktisch toepasbaar prototype van het instrument.

•             Anouk Keijzer is neurowetenschapper en gepromoveerd op lichaamsbeleving bij eetstoornissen. Zij heeft samen met Jose Bonekamp (PMT-er) een product ontwikkeld wat in dit onderzoek wordt mee genomen.

 

Social media

We hebben niet gekozen voor aparte twitter of facebook account. Daarentegen is gekozen voor het maken van LinkedIn discussiegroep eetstoornissen onder de vlag van NVPMT. Geïnteresseerden kunnen zich hier voor aanmelden. Marjon heeft deze aangemaakt. Gezamenlijke groeps-app functioneert goed!

 

Updaten lijst PMT-ers die met eetstoornissen werken

Laatste update heeft plaatsgevonden in december 2014. Er zijn nu 56 leden. We hebben onderscheid gemaakt in 4 soorten leden: commissie (leden werkveldgroep), actief (leden die eventueel mee willen werken aan een project), meedenkend (leden die we kunnen raadplegen) en belangstellend (leden die graag alleen informatie willen hebben).

 

PR: PMT en eetstoornissen

•             Marlies is geïnterviewd door Opzij en de VIVA. Artikelen zijn beide gepubliceerd. Opzij: april 2014 en VIVA: zomernummer 2014.

•             Cees Boerhout is geïnterviewd door Isabelle Plasmeijer, ervaringsdeskundige voor haar boek: “Wanneer kap je ermee. Denk- en Doe boek voor mensen met een eetstoornis”. Boek is in nov. 2014 verschenen.

•             Behandeling lichaamsbeleving in de praktijk van Marlies wordt kort beschreven door Judith van Manen in haar boek “Leeg:  eetstoornis, depressie en de weg omhoog”. Boek is verschenen in oktober 2014.

•             De leden van de werkveldgroep hebben diverse workshops, presentaties en gastlessen gegeven.

•             Internationaal: Cees en Marjon hebben een ‘oral presentation’ gegeven over het onderzoek naar de module agressieregulatie bij ES op de ‘International Conference Eating Disorders, Alpbach, Oostenrijk, 16-18 0ktober 2014.’

Presentaties & cursussen:

Cees:

 • Gastdocent VU Beweginswetenschappen, PMT bij eetstoornissen, 10-01-2013
 • Presentatie PMT bij eetstoornissen, Kenniscafé Studium Generale RUG, 24-01-2013
 • Presentatie onderzoek agressieregulatie, PsyQ Lentis Groningen, 25-06-2013
 • Workshop PMT en agressieregulatie, Beilen GGZ Drenthe, 17-10-2013
 • Presentatie onderzoek agressieregulatie, symposium Lentis Research, Zuidlaren, 31-10-2013
 • Onderzoekpresentatie Windesheim, Zwolle: PMT en agressieregulatie bij eetstoornissen. Lectorale rede Jooske van Busschbach, 29 november 2013 ( samen met Marjon Voskamp)
 • Gastdocent Leergang eetstoornissen RINO Amsterdam. Onderwerp: agressieregulatie, 15-01-2014

 

Marlies:

 • Docent Leergang eetstoornissen RINO Amsterdam. Geeft samen met psychotherapeute Annick Parker Brady leergang Eetstoornissen, die bestaat uit 6 cursusdagen van sept. 2013 t/m februari 2014.
 • Workshop congres NAE: “Lichaamsexposure: doen! Maar doen we het positief, negatief of neutraal?” 21-11-2013

 

Saskia Appels & Marjon:

 • Jonge Werkersdagen NVPMT, Zwolle. Workshop over de drie speerpunten (lichaamsbeleving, emotieregulatie en bewegingsdrang- en armoede). 25 en 26 januari 2013

 

Saskia van Gulik:

 • Accare Centrum voor Eetstoornissen Almere, verwijzersmiddag. Workshop: “Groepsbehandeling voor positieve lichaamsbeleving” 14-03-2013

 

Marjon:

 • Diplomering Master PMT, Zwolle. Presentatie masterthesis: Agressieregulatie en innerlijke kritiek bij eetstoornissen. 28-06-2013
 • Onderzoekpresentatie Windesheim, Zwolle: PMT en agressieregulatie bij eetstoornissen. Lectorale rede Jooske van Busschbach, 29 november 2013 ( samen met Cees Boerhout)

 

Publicaties

Marlies:

 •  Jansen, A., Voorwinde, V., Hoebink, Y., Rekkers, M., Martijn, C., Mulkens, S. (2013). Ontevreden over uw lichaam? Voor de Spiegel! En dan? Exposure aan wat eigenlijk? Gedragstherapie, tijdschrift voor gedragstherapie en cognitieve therapie, 2, 57-75
 • Rekkers, M., Voorwinde, V., Eersel, G. van, Jansen, A. (in submission bij tijdschrift Body Image). A New Method of Body Exposure in the Treatment of Negative Body Image: “The more positive I think about myself, the more attractive I will become”

 

Cees:

 • Boerhout, C., Busschbach, J. van, Wiersma, D. & Hoek, J. (2013). Psychomotor therapy and aggression regulation in eating disorders, Body,Movement and Dance in Psychotherapy: An International Journal for Theory, Research and Practice, 8:4, 241-253
Inloggen
Change this in Theme Options