Angst- en stemmingsstoornissen

Werkveldgroep Angst- en stemmingsstoornissen:

Namen (actieve leden):

Leon Stoffels (tot Mei 2014), Marieke van Egmond (tot maart 2014), Simone Slaghekke (tot april 2014), Wilma Sabel, Vivianne van Schijndel, Anneke Özen, Ayla Snoeijs (vanaf mei 2014) en Anoek Aertssen (vanaf mei 2014).

 

Algemene inleiding

De werkgroep is in 2014 vijf maal voor een vergadering bijeengekomen (18-2, 15-4, 27-5, 22-7 en 23-9) en heeft vijf maal via skype vergaderd. Dit laat zien dat er een grote inzet geweest is, die zich als beginnende werkgroep vooral richtte op het verzamelen en uitwisselen met betrekking tot de vakinhoud. Dit was inspirerend en ook gezellig!

 

Bovenstaande resulteerde:

1)   in een studiedag op 13 maart 2014 met als titel: angst-en stemmingsstoornissen:

“lichamelijkheid,neuro-biologie en psychomotorische therapie”.

2)   een bijscholing op het gebied van toegepaste-relaxatie

3)   presentatie over bovenstaand gedachtegoed aan de achterban op  21 november 2014

tijdens de NVPMT studiedag met als thema: “ Ik zeg doen….” .

Gedurende dit hele proces, was er nogal wat verloop voor wat betreft de actieve leden van de werkgroep. Met betrekking tot de taakverdeling hebben we gekozen voor een roulerend voorzitterschap.

 

Vakinhoud:

Voor wat betreft de vakinhoud hebben we als werkveldgroep gekozen de psychomotorische therapie op het gebied van angst-en stemmingsstoornissen vooral tegen het licht te houden van de neuro-psychologie als verbindende wetenschappelijk onderbouwde ondergrond.

Piet Dijkers-( Formatieve psychologie van S. Keleman), Gert Jan de Haas (neuropsycholoog), Pat Ogden ( Sensori-motor psychotherapy) en Erik Scherder (neuropsycholoog en beweginswetenschappen) waren daarbij onze inspiratiebronnen. Eigen werk en ontwikkelde modules brachten we in verband met dit kader om zo onze eigen identiteit te ontwikkelen als werkveldgroep. Vanuit dit gegeven is er ook gedacht aan een eventuele samenwerking met de werkveldgroep trauma, die zich ook ontwikkelt tegen deze achtergrond.

 

Achterban:

Op de studiedag is er een goed contact gelegd met de achterban en zijn er speerpunten benoemd door onze leden, zoals:

aandacht voor meer op maat werken binnen protocollen

inzicht ontwikkelen in de nieuwe DSM-V

deel uitmaken van de MDR (nu alleen: toegepaste relaxatie, running en exposure)

PMT binnen de context van CGT

Onderzoek doen

 

Verder bracht Ebel Dijkhuis de door hem ontwikkelde module “Autonomie “onder de aandacht. Gedachtegoed is dat vergroten van autonomie angst vermindert. Marianne Bosman vertelde over: Het mobiliseren van kracht als middel tegen angst omdat expressie van kracht (vechthouding)  en angst (vluchthouding) niet gelijktijdig voorkomen. Annemiek Bakker en Anoek Aertssen meldden een op handen zijnde bijscholing op het gebied van toegepaste relaxatie welke door hen werd verzorgd.

 

Onderzoek:

Bovenstaande inhoudelijke ontwikkeling van een gezamenlijke visie gebeurde in het licht van de vraag naar productontwikkeling door de werkgroep productontwikkeling van de FVB, waaraan wij mogelijk in 2015 een bijdrage gaan leveren.

Daarnaast hebben we contact gelegd met een student van de VU die binnen het kader van een minor onderzoek wil gaan doen.

Tenslotte is het waard om te vermelden dat Anoek Aertssen een literatuur-onderzoek heeft gedaan naar de effecten van toegepaste relaxatie bij de gegeneraliseerde angststoornis, welke in artikelvorm in januari 2015 in het Tijdschrift voor Vaktherapie wordt gepubliceerd.

Samenvattend kijken we terug op een inspirerend en vruchtbaar 2014.

Inloggen
Change this in Theme Options