Belangstellend lidmaatschap

Belangstellend

Naast een lidmaatschap is het ook mogelijk belangstellende te worden van de vereniging.
In de Statuten staat hierover in artikel 4 lid 4 dat de belangstellenden niet voldoen aan de eisen gesteld in het Huishoudelijk Reglement, maar wel “serieuze belangstelling hebben voor de PMT”.
Verder staat er dat de belangstellenden worden toegelaten door het bestuur en dus geen weging kennen door de Commissie van Toezicht. Ze mogen wel op de ALV komen, maar hebben geen stemrecht . Overal waar verder over leden wordt gesproken, geldt het gestelde dus niet voor belangstellenden.

Ook in het Huishoudelijk Reglement is steeds sprake van leden. Alleen in art. 27 lid 6 wordt genoemd dat belangstellenden een jaarlijkse bijdrage moeten betalen, door het bestuur vastgesteld. Zij hebben daarmee “het recht op het tijdschrift, de toegang tot de studiedagen en andere vakinhoudelijk informatie.”
De belangstellende is dus niet gewogen door de Toelatingscommissie. Als gevolg daarvan draagt het bestuur geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening indien daarvan sprake is, noch is de beroepscode en het verenigingstuchtrecht op hen van toepassing. Zij kunnen evenmin aanspraak maken op rechtspositionele en functiegerichte ondersteuning.

De rechten van de belangstellenden zijn daarmee de volgende:
Ontvangst van het Tijdschrift, uitnodigingen voor studiedagen en deelname aan bijeenkomsten van werkveldgroepen.
Mede op grond van deze geringere rechten is een contributie vastgesteld die lager is dan die voor leden.

Bij belangstellenden wordt o.a aan de volgende ‘soorten’ personen gedacht:
- Gepensioneerde pmt-ers, Pmt-ers in WAO, WW e.d., niet gediplomeerd pmt-er, maar om persoonlijke redenen belangstelling voor pmt.

De keuze om zich als belangstellende aan te melden is aan de betrokkene.
Het bestuur kan daarin adviseren.

Inloggen
Change this in Theme Options