Vereniging en Documenten

De Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) is de beroepsvereniging voor psychomotorisch therapeuten in Nederland. De NVPMT maakt deel uit van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). In de FVB werkt de NVPMT samen met andere beroepsverenigingen van vaktherapeuten. De FVB is aangesloten bij de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) en als zodanig CAO-partner.

De NVPMT behartigt de belangen van haar leden door te werken aan persoonlijke belangen zoals:

  • de rechtspositie
  • maatschappelijke belangen als beroepsbeoefenaar

De vereniging werkt ook mee aan verdere ontwikkeling van het beroep van psychomotorisch therapeut bij:

  • opleiding, bij- en nascholing
  • deskundigheidsbevordering
  • onderzoek

Dit doet de NVPMT door contact te hebben met verwijzers, zorgverzekeraars, opleidingen en andere instanties.

2017 Folder NVPMT cliënten

2017 Folder NVPMT vereniging

2017 Folder NVPMT verwijzers 

Declaratieformulier

Declaratieformulier 2017

Statuten

Statuten (wijziging 2016)

Juridische Bijstand

Reglement Fonds Juridische Bijstand en – Advisering

Beleidsplan

Meerjaren Beleidsplan 2012-2015

Beroepsprofiel

beroepsprofiel-pmt-2009

Beroepscode

beroepscode vaktherapeutische beroepen

beroepscode psychomotorisch therapeut

Onderzoek

Algemene subsidiebepalingen NVPMT, November 2014

Handleiding Fondsenwerving NVPMT

lidmaatschap

Minimum-Curriculum-english (2)

PMT ruimte

Richtlijnen PMT ruimte definitief, NVPMT, april 2013

subsidieaanvraag

Subsidie-aanvraag formulier NVPMT

Huishoudelijk Reglement

2011-03-25 Huishoudelijk Reglement NVPMT 2011

Statuten

Statuten NVPMT (gewijzigd 2006)

Inloggen
Change this in Theme Options