Vereniging en Documenten

De Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) is de beroepsvereniging voor psychomotorisch therapeuten in Nederland. De NVPMT maakt deel uit van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). In de FVB werkt de NVPMT samen met andere beroepsverenigingen van vaktherapeuten. De FVB is aangesloten bij de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) en als zodanig CAO-partner.

De NVPMT behartigt de belangen van haar leden door te werken aan persoonlijke belangen zoals:

  • de rechtspositie
  • maatschappelijke belangen als beroepsbeoefenaar

De vereniging werkt ook mee aan verdere ontwikkeling van het beroep van psychomotorisch therapeut bij:

  • opleiding, bij- en nascholing
  • deskundigheidsbevordering
  • onderzoek

Dit doet de NVPMT door contact te hebben met verwijzers, zorgverzekeraars, opleidingen en andere instanties.

Beroepsprofiel pmt

Subsidie-aanvraag formulier NVPMT

Inloggen
Change this in Theme Options