Cliënten

SAMSUNG CAMERA PICTURESPsychomotorische therapie is een behandelmethode voor mensen met psychische klachten en problemen. Klachten zoals somberheid, angsten, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen, eetproblemen of burn-out hebben vaak ook een lichamelijke kant.

Voor psychomotorische therapie werkt de cliënt dan ook samen met de therapeut aan lichamelijke activiteiten. Van belang hierbij is hoe de cliënt zijn lichaam ervaart en hoe hij ziet hoe het lichaam beweegt. De psychomotorische therapeut geeft kortom speciale aandacht aan wat het lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, de manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving.

Het doel hierbij is het met behulp van de psychomotorische therapie, gedragsverandering tot stand brengen waardoor de psychische klachten of problemen minder worden of verdwijnen.

In de praktijk worden situaties uit sport of beweging op muziek toegepast bij psychomotorische therapie. Hierbij kan gedacht worden aan balspelen, bewegen op muziek of zwemmen. Aan de hand van ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen en andere technieken kunnen psychomotorische therapeuten signalen vanuit het lichaam van de cliënt oppakken, welke kunnen duiden op spanningen.

Psychomotorische therapie is voor iedereen geschikt, zowel voor volwassenen als ook voor kinderen. Daarnaast kan PMT in groepsverband worden toegepast, maar ook kan het als individuele therapie gegeven worden (PMT: psychomotorische therapie, 2011).

Klik hier voor de folder van PMT

U kunt een vrijgevestigde PMT-er vinden op de website van de FVB.
Dit is te vinden op de site van de FVB, www.vaktherapie.nl (rechts bovenn het scherm). Hier kunt u per provincie zoeken naar psychomotorisch therapeuten.
Inloggen
Change this in Theme Options