Algemene Ledenvergadering NVPMT 2018

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt op donderdag 29 maart gehouden bij Aristo, Brennerbaan 150 3524 BN in Utrecht (naast station Utrecht Lunetten). Volg bij binnenkomst de bewegwijzering ALV NVPMT.

15:30 inloop

16:00-18:30 ALV deel 1

18:30 pauze met eten

19:30 ALV deel 2

20:30-21:00 Borrel

 

De definitieve agenda en stukken worden op 26 maart per e-mail verstrekt.

 

Op deze dag is er de gelegenheid om kennis te maken en te netwerken met het bestuur en met andere leden. We vragen je inspraak in een aantal nieuwe zaken voor de vereniging, onder andere:

 

Nieuwe organisatievorm en samenwerkingsverbanden

Het bedrijf Kuperus & Co is gestart en zal ons adviseren welke organisatievorm en samenwerking(en) het beste zijn om de missie van de NVPMT te bereiken. Zij zullen op de ALV een aantal mogelijke scenario’s presenteren zodat we samen met jullie een besluit kunnen vormen over hoe we onze toekomstige doelen kunnen behalen:

 

  1. Hoe komen we tot een verenigingsorganisatie waarbij meer mensen betrokken zijn bij het werk.
  2. Hoe zorgen we dat de inzet van die mensen, in de eigen vereniging, in de samenwerking binnen de FVB of met anderen effectief bijdraagt aan ons belang.

 

Gedachtewisseling / Stemming toelatingseisen  

We willen met jullie van gedachten wisselen over de nieuwe toelatingseisen. Dit punt is voor de ALV nog overlegd in de Stuurgroep Onderwijs. Een aantal overwegingen staan toegelicht in het jaarverslag van KI-opleiding (bijlage 1). Het voorstel voor aanpassing van het Huishoudelijk Reglement lees je in bijlage 6.

 

Nieuw logo en huisstijl

Op de ALV vragen we jullie mening over een aantal mogelijke logo’s voor onze nieuwe huisstijl. Daarmee kunnen we verder bouwen aan onze website, folders en andere PR.

 

Voorstel ere-lidmaatschap 

 

Bestuurswissel

Marjon Voskamp zal na 5 jaar haar bestuursfunctie neerleggen. Voor de portefeuille Kennisinnovatie-Opleidingen dragen we Brechje Tijssen voor, hieronder stelt zij zichzelf voor:

Hallo collega PMT’ers, Ik ben Brechje Tijssen, woonachtig in Amsterdam. Na mijn studie bewegingswetenschappen ben ik in 2005 als psychomotorisch therapeut gaan werken in de GGZ in de regio Amsterdam. Ik heb ervaring in het werken met zowel kinderen, jongeren, volwassenen als ook met ouderen. Na mijn studie bewegingswetenschappen heb ik de master PMT in Zwolle gedaan en heb ik een opleiding tot yogatherapeut in Londen gevolgd.

Sinds 2015 ben ik werkzaam als docent voor de opleiding psychomotorische therapie aan de

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dit heb ik een aantal jaar gecombineerd met werk in eigen praktijk waarin ik zowel psychomotorische therapie en yogatherapie aanbood. Recentelijk is het mijn aanbod binnen mijn eigen onderneming verschoven naar het ontwikkelen en geven van trainingen en nascholing op het gebied van lichaamsgericht werken in coaching en therapie. Hierbij maak ik gebruik van een combinatie van leerstijlen en methodes, zowel online als offline.

Ik ben al jaren actief binnen de werkveldgroep PMT en OLK van de NVPMT, waar ik onder andere meeschreef aan het product “Van lijfelijk lijden naar je lichaam zorgvuldig leiden. Psychomotorische therapie voor mensen met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten met als doel herstel en klachtvermindering”.

En nu de portefeuille Kennisinnovatie Opleiding vrij komt, stel ik mij graag kandidaat voor deze bestuursfunctie. Het is een portefeuille die goed aansluit bij mijn eigen interesse en mijn huidige werkzaamheden. Ik hoop jullie allemaal te ontmoeten op de ALV.

Hartelijke Groet, Brechje

 

 

Aan- of afmelden kan via secretaris@nvpmt.nl

Graag vermelden als onderwerp “aanmelding ALV”, danwel “afmelding ALV

Indien je je nu nog aanmeldt (na 22 maart), dan kunnen we helaas niet garanderen dat je kunt mee-eten.

 

-Door het Register Vaktherapie zijn 3 accreditatiepunten toegekend-

Voor de portefeuille Kennisinnovatie-Opleidingen dragen we Brechje Tijssen voor.

 

 

 

 

Inloggen
Change this in Theme Options