Algemene Ledenvergadering NVPMT 2018

-Donderdag 29 maart-

15:30-21.00 Aristo Utrecht – naast station Utrecht Lunetten-

Voor een hapje en drankje wordt gezorgd

Programma en stukken worden op 1 maart gemaild. 

 

Op deze dag is er volop de gelegenheid om kennis te maken en te netwerken met het bestuur en met andere leden. Ook vragen we je inspraak in een aantal nieuwe zaken voor de vereniging:

Nieuwe organisatievorm en samenwerkingsverbanden:

Kuperus & Co zal een aantal mogelijke scenario’s presenteren zodat we samen met jullie een besluit kunnen vormen over hoe we onze toekomstige doelen kunnen behalen:

  1. Hoe komen we tot een verenigingsorganisatie waarbij meer mensen betrokken zijn bij het werk.
  2. Hoe zorgen we dat de inzet van die mensen – in de eigen vereniging, in de samenwerking binnen de FVB of met anderen effectief bijdraagt aan ons belang.

Nieuw logo en huisstijl:

Op de ALV vragen we jullie mening over een aantal mogelijke logo’s. Daarmee is onze nieuwe huisstijl een feit.

 

Bestuurswissel:

Marjon Voskamp zal na 5 jaar haar bestuursfunctie neerleggen. Voor de portefeuille Kennisinnovatie-Opleidingen dragen we Brechje Tijssen voor.

 

Aan- of afmelden kan via secretaris@nvpmt.nl

Heb je interesse om onze notulist te zijn voor de ALV? Super! Laat het dan even weten.

 

Inloggen
Change this in Theme Options