Lidmaatschap NVPMT

Gepost in: Bestuur
Tags:

Verkrijgen van het lidmaatschap van de NVPMT:

Met een door de NVPMT erkende opleiding: Een lidmaatschap (zonder individuele weging) kan direct bij aanmelding worden verkregen indien men in het bezit is van een diploma dat wordt uitgegeven door een van de door de NVPMT erkende opleidingen. Dit zijn: de opleidingen Psychomotorische Therapie:

 • Hogeschool Windesheim, Zwolle (bachelor: bewegingsagogie & psychomotorische therapie, master PMT)
 • Vrije Universiteit, Amsterdam, Faculteit der Bewegingswetenschappen (bachelor: Bewegingswetenschappen met minor PMT)
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen (bachelor: Creatieve Therapie, alleen differentiatie PMT)
 • Fontys Dansacademie Tilburg, Voortgezette Opleiding Bewegingsexpressie-therapie (t/m afstudeerjaar 2009).

 

Met een andere initiële opleiding of stapelopleidingen : Lid worden van de NVPMT zonder het in bezit zijn van een van de erkende opleidingen is mogelijk door middel van een  individuele weging door de commissie van toelating. Deze commissie bestaat uit 3 tot 5 door de leden gekozen ter zake deskundigen, die de door het aspirant-lid ingediende diploma’s zullen wegen. Op grond van de volgende eisen wordt er door de commissie van toelating gewogen:

 • De Dublin descriptoren, deze zeggen iets over kennis, inzicht, oordeelvorming, communicatie en leervaardigheden. Het minimale niveau dient op Hoger Beroeps Onderwijs te zijn behaald.
 • Indien er sprake is van een niet erkende PMT opleiding worden de aangeboden diploma’s gewogen zoals verwoord in de Europese richtlijn van het Europees Forum voor Psychomotorische therapie.  Deze beschrijft dat een PMT opleiding moet voldoen aan de volgende minimum eisen:
  • De opleiding dient minimaal 3 of 4 jaar te duren, is 180 of 240 EC. Elke EC staat voor 28 studiebelastingsuren.
  • Om volgens de normen van het EFP een erkende PMT opleiding (of in het geval van een individuele weging een afwijkende opleiding met de te behalen competenties op het vakgebied PMT) te zijn dient er minimaal 135 EC aan studiepunten te zijn behaald in een aantal specifieke modulen (voor PMT noodzakelijke vakken).
  • Als men niet voldoet aan deze specifiek eis van 135 EC gelabelde studiepunten is er geen mogelijkheid tot erkenning dat leidt tot een lidmaatschap.
  • In deze minimale 135 EC punten zitten allerlei onderdelen die verplicht of vrijwillig zijn om te op te volgen.  Zie hiervoor bijlage minimum curriculum EFP.

Minimum-Curriculum-english (2)

Inloggen
Change this in Theme Options